Τοπικά

Διαγωνισμός για το δίκτυο ποδηλατόδρομων σε Βόλο και Νέα Ιωνία

Ανοιχτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για την ανάθεση του έργου «επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας».
Το έργο αφορά εργασίες για τη δημιουργία νέων ποδηλατόδρομων στον οικιστικό ιστό του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Στο πλαίσιο της επέκτασης θα εκτελεστούν εργασίες απόξεσης στρώσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση καθώς και διαγράμμιση του οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 1.465.000 ευρώ με ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη 1:00 το μεσημέρι.
Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 23.629 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το