Τοπικά

Διαγωνισμός για την εκποίηση άχρηστων αντικειμένων από τη ΔΕΥΑΜΒ

Διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών υλικών της. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 2:30 το μεσημέρι, είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, στον δεύτερο όροφο. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα διαγωνισμών της ΔΕΥΑΜΒ.
Οι ποσότητες των υλικών προς εκποίηση βρίσκονται συγκεντρωμένες στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, όσο και στις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούμενα υλικά, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421075150 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Το βάρος του προς εκποίηση υλικού προσδιορίστηκε κατ’ εκτίμηση, καθώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει ζύγιση αυτού και έτσι πιθανόν να υπάρχει απόκλιση από την αναγραφόμενη ποσότητα των 18 τόνων. Η τιμή εκκίνησης για τις προσφορές είναι 0,11 ευρώ το κιλό χωρίς ΦΠΑ 24%. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η κοπή του υλικού σε μικρότερα τμήματα, όπου απαιτείται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του. Οι εργασίες κοπής και μεταφοράς μπορούν να εκτελούνται τις καθημερινές μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι ή κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το