Τοπικά

Διαγωνισμός για την αποκατάσταση ζημιών στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς – Υποέργο 2 αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης θέση Κούκος και το υποέργο 2: στατική μελέτη για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου (τοπική κοινότητα Τσαγκαράδας).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 849.000 ευρώ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης pomitheus.gov.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το