Τοπικά

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Αλόννησο

Στη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα προχωρήσει ο Δήμος Αλοννήσου για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού 194.060 ευρώ. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ (Άξονας προτεραιότητας: κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών. Συνολικά θα αναβαθμιστούν τέσσερις παιδικές χαρές στην Αλόννησο, προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών στους ΟΤΑ. Πρόκειται για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται στη Χώρα, στο λιμάνι Πατητηρίου, στην Αγία Παρασκευή και στην Αστυνομία, στον οικισμό Πατητήρι.
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε 180 ημέρες από την υπόγραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το