Τοπικά

Διαγωνισμός για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου Φερών

Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου», με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 431.500 ευρώ. Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας με στόχο τόσο την αισθητική αναβάθμιση του συνόλου, αλλά και την αξιοποίησή της. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24253-50229, από τον κ. Καραμπέρη Ευάγγελο, υπάλληλο του Δήμου, ενώ η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής rigas-feraios.gr.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 203.688 € από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και με το ποσό των 227.812 € από έσοδα του Δήμου.
Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας για
την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι οι μεταξύ άλλων οι εξής:
– Διακοπή όλων των δικτύων εγκαταστάσεων που διέρχονται από τον χώρο
της κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου.
– Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.
– Αποξήλωση υφιστάμενων πλακοστρώσεων, σκυροδεμάτων και
ασφαλτοστώσεων.
– Αποξήλωση υφιστάμενου σιντριβανιού και στοιχείων εξοπλισμού της πλατείας
(παγκάκια, κάδοι κ.λπ.).
– Εκσκαφές για την όδευση δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης.
– Εκσκαφές για τη διαμόρφωση παρτεριών.
– Δαπεδοστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου.
– Δαπεδοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες φυσικών λίθων.
– Χαμηλοί λίθινοι τοίχοι αντιστήριξης και περιθώρια των περιοχών φύτευσης,
πλάτους 40εκ. και κατασκευάζονται από ακανόνιστους φυσικούς λίθους.
– Λίθινα καθιστικά σε ύψος 45-50εκ. από το διαμορφωμένο δάπεδο.
– Ξύλινη πέργκολα από μασίφ ξύλινες διατομές εμποτισμένου πεύκου και δοκούς από το ίδιο υλικό.
– Κατασκευή ξύλινων διαδρόμων από εμποτισμένη ξυλεία πεύκου.
– Κατασκευή κλιμάκων από εμποτισμένη ξυλεία πεύκου πάχους 50χιλ.
– Κατασκευή σταθερής ξύλινης περίφραξης και κιγκλιδωμάτων προς την πλευρά
της οδού Κολοκοτρώνη.
– Τοποθέτηση κάδων κυλινδρικής μορφής αποτελούμενους από ξύλινες κατακόρυφες δοκίδες ενταγμένες σε σκελετό από μεταλλικές γαλβανισμένες διατομές.
– Τοποθέτηση μεταλλικών καθιστικών (παγκάκια).
– Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοπάγκων.
– Κατασκευή των νέων προτεινόμενων από τη μελέτη παρτεριών.
– Δημιουργία σκαλοπατιών και ράμπες.
– Κατασκευή νέας παιδικής χαράς που θα περιλαμβάνει ελαστικά χυτά δάπεδα ασφαλείας με τις υποστρώσεις τους.
– Ξύλινη νέα περίφραξη παιδικής χαράς.
– Εξοπλισμός με νέα παιχνίδια ασφαλείας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
– Τοποθέτηση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, νέων δένδρων και θάμνων στα προτεινόμενα παρτέρια και σημεία της μελέτης.
– Κατασκευή εσοχών για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
– Δημιουργία βρύσης εσωτερικά της παιδικής χαράς.
– Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
– Κατασκευή υδάτινου στοιχείου – τύπου σιντριβανιού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το