Τοπικά

Διαγωνισμός από τον ΟΛΒ για τον καθαρισμό των χώρων του

Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χερσαίων χώρων και των εγκαταστάσεων του λιμένα Βόλου, προκήρυξε ο ΟΛΒ, με μηνιαίο προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε καθημερινή βάση υπηρεσίες τουλάχιστον τεσσάρων εργατών καθαριότητας (τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων θα διαθέτει άδεια χειρισμού του μηχανικού σαρώθρου) και δύο καθαριστριών.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η διάθεση, σε καθημερινή βάση, όλες τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) των τεσσάρων εργατών επί 8 ώρες στο Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων, το οποίο θα τους αναθέτει τον καθαρισμό στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων.

Επίσης, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού των στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων, καθώς και παραλιακού μετώπου, από τον λιμενίσκο τελωνείου έως και τον λιμενίσκο στον ΟΕΑ-ΝΑΒ, συμπεριλαμβανομένου του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου και του κυματοθραύστη τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η απαίτηση για τις ημέρες αυτές αφορά τουλάχιστον στην απομάκρυνση απορριμμάτων από τους κάδους και εκτιμάται σε απαίτηση εργασίας δύο ατόμων επί τέσσερεις ώρες κάθε ημέρα.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση του καθημερινού καθαρισμού όλων των χερσαίων χώρων, υπαίθριων (κρηπιδώματα, οδοστρώματα κ.λπ.) και στεγασμένων (κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων, υποστέγων, αποθηκών κ.λπ.) αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ στον Λιμένα Βόλου και συγκεκριμένα όλων των προβλητών (Κεντρικό, Νο 1, 2, 3, Σιδηροδρομικού Πορθμείου), του κρηπιδώματος Παλαιού Λιμεναρχείου, των εισόδων του Εμπορικού Λιμένα από τον Κόμβο Μπουρμπουλήθρας και την οδό Ζάχου και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στη βάση του Προβλήτα Νο 1, των χώρων γύρω από την κεντρική ιχθυαγορά λιανικής πώλησης (Αγορά Λιμένος), στα μη μισθωμένα καταστήματα, των χώρων της χονδρικής Ιχθυαγοράς (Μπουρμπουλήθρα), γύρω από την Ιχθυόσκαλα, του υγροβιότοπου της Μπουρμπουλήθρας, καθώς και της οδού πρόσβασης σ’ αυτούς, του καθαρισμού και απολύμανσης των κοινόχρηστων WC στους Προβλήτες Νο 1, 2, στο Παλαιό Λιμεναρχείο και στη χονδρική Ιχθυαγορά (Μπουρμπουλήθρα).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το