Τοπικά

Διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για τη μελέτη στο Αλυγαρόρεμα

Ανοιχτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για τη νέα γέφυρα στο Αλυγαρόρεμα, στη θέση Προφήτης Ηλίας με τις προσβάσεις της. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη διεξαγωγή επιθεώρησης οδικής ασφάλειας, την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης και συγκοινωνιακών μελετών. Περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελέτης υδραυλικών έργων, τεχνικών έργων, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των μελετών ορίστηκε σε 16 εβδομάδες από την υπογραφή του συμφωνητικού και περιλαμβάνει της χρόνους εγκρίσεων των παραδοτέων από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθεται έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου, στις 2 το μεσημέρι και η ηλεκτρονική αποσφράγισή της θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 10 το πρωί. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολή 4.229 ευρώ και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το