Τοπικά

Διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για ανάδοχο στη σήραγγα της Γορίτσας

Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει για δυο χρόνια την Υπηρεσία «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 ευρώ με ΦΠΑ προκήρυξε ο Δήμος Βόλου. Να αναφερθεί ότι ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 7η Ιανουαρίου2020 και καταληκτική η 13η του ίδιου μήνα.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και την παρακολούθηση της σήραγγας Γορίτσας μέσω του κεντρικού συστήματος εποπτικού ελέγχου SCADA.
Επίσης, θα περιλαμβάνεται η επί τόπου 24ωρη παρακολούθηση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού της σήραγγας και άμεση επέμβαση από τεχνικό προσωπικό σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτου συμβάντος.

Το Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου βασίζεται σε τρεις βασικές συνιστώσες. Υλικό Βιομηχανικού Αυτοματισμού OPTO22, πλατφόρμα λογισμικού ICONICS Genesis32, σχεδίαση συστήματος και ανάπτυξη λογισμικού με βάση Διεθνή Πρότυπα.
Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, ο Δήμος Βόλος δε διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία ούτε το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της σήραγγας.
Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα έχουν σαν στόχο:
• Την ασφάλεια και εξυπηρέτηση αυτών που χρησιμοποιούν τη σήραγγα.
• Τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό αρχικό κόστος.
• Την αξιοπιστία.
• Την ευκολία συντήρησης.
• Την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των Η/Μ συστημάτων της σήραγγας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς για κάθε εργασία και οι οποίοι, εφόσον από τον νόμο απαιτείται, θα διαθέτουν τις σχετικές άδειες (π.χ. για συντήρηση υποσταθμών).
Το Προσωπικό Λειτουργίας θα εγκατασταθεί στην αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΚ σήραγγας
που θα υποδείξει ο Δήμος Βόλου, για να επιτηρεί και να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις της σήραγγας, σύμφωνα με τις σχετικές Λειτουργικές Διαδικασίες και τις Οδηγίες Λειτουργίας & Συντήρησης που θα δοθούν από τον Δήμο Βόλου κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Οι χειριστές θα ασκούν τα καθήκοντά τους με τη βοήθεια του εγκατεστημένου συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA, TMS, CCTV, τηλεφωνικό κέντρο, ραδιοεπικοινωνίες, κλπ) ή άλλων μέσων που θα τους υποδειχθούν από τον Δήμο Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το