Τοπικά

Διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑΜΒ για τη συντήρηση των γεωτρήσεων

Με ανοιχτό και δημόσιο διαγωνισμό θα ανατεθεί σε ανάδοχο η σύμβαση για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 136.199 ευρώ πλέον ΦΠΑ και σχετική απόφαση θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων, οι οποίες κατά περιόδους παρουσιάζουν προβλήματα και χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των φρεατίων άντλησης και βρίσκονται σε διάφορες θέσεις του εξωτερικού υδραγωγείου στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου).

Απασχόληση τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
Ακόμη, θα αποφασιστεί η υπαγωγή της ΔΕΥΑΜΒ στο επιχορηγούμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων, ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), καταθέτοντας σχετική αίτηση, για την απασχόληση ενός ατόμου ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με άδεια Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α΄ τάξης. Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται η απασχόληση ατόμων αυτών αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το