Τοπικά

Διαγωνισμός 450.000 ευρώ για τις εργασίες συντήρησης των σχολείων Βόλου – Νέας Ιωνίας

Στις 450.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για τις εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας, έτους 2019. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσω του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Το έργο θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 250.000 € για το έτος 2019 (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019) και με το ποσό των 200.000 € για το έτος 2020.
Το έργο αφορά εργασίες οικοδομικές (π.χ. μονώσεις, επιχρίσματα κ.α.) και ηλεκτρομηχανολογικές (π.χ. φωτιστικά, είδη υγιεινής, δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης, αντικατάσταση λέβητα κ.α.).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαγωνισμός για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού
Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων θα γίνει η επιλογή του αναδόχου για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού έτους 2019. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου για το έτος 2019 με ποσό 100.000 € και για το έτος 2020 με το ποσό των 200.000 €.
Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου αναδείχθηκε επίσης ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο διαμόρφωσης του δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Καισαρείας στη Νέα Ιωνία.   Η εταιρεία πρόσφερε έκπτωση 42,7% και η σύμβαση ανέρχεται σε 49.902, 31 ευρώ.
Ακόμη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να τοποθετηθούν τέσσερις νέοι ιστοί φωτισμού με φωτιστικά και πέντε φωτιστικά σώματα μετά από αίτημα πολιτών στην οδό Λουντέμη με Σκιάθου.  Μετά από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας στην οδό , διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί ο δημοτικός φωτισμός.  Η ΔΕΔΔΗΕ κοστολογεί την συγκεκριμένη τοποθέτηση , με το ποσό των 4664,38 ευρώ.

480.000 ευρώ προμήθεια ετοίμων γευμάτων
Η εταιρεία «Χούτος Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία»  θα συνεχίσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους» Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε  480.691,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η παραπάνω εταιρεία επιλέχθηκε  από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Aνάδοχος για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Βόλου
H εταιρεία “ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε ” επιλέχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για τη διετία 2019 – 2021» και θα λάβει το συνολικό ποσό των 71.868 ευρώ.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το