Τοπικά

Δεν «ψηφίζουν» Κτηματολόγιο – Ούτε ένα στα 20 δικαιώματα δεν είχε καταχωριστεί μέχρι 15 Μαΐου στη Μαγνησία

Ούτε ένα στα 20 δικαιώματα δεν είχαν δηλωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου στο Κτηματολόγιο, αναφορικά με τις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.

Σύμφωνα με στοιχεία των δύο κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, μέχρι 15 Μαΐου είχαν καταχωριστεί γραπτώς 12.150 δικαιώματα (4,65%), ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία είχαν καταχωριστεί ηλεκτρονικά 2.009 δικαιώματα (16,53%). Αν υπολογιστεί ότι τα δικαιώματα που πρέπει να καταχωριστούν είναι εκατοντάδες χιλιάδες, τότε θέλει πολύ δουλειά ακόμη. Σημειώνεται πως με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δόθηκε παράταση έξι μηνών στην κτηματογράφηση και στη Μαγνησία.
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές της Μαγνησίας έληγε στις 12-6-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 12-9-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό Δημόσιο.

Πού γίνεται η υποβολή δηλώσεων
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) της Μαγνησίας στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία αναλυτικά είναι οι παρακάτω:
– Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στον προκαποδιστριακό Δήμο Ιωλκού (πρώην κοινότητες Αγίου Ονούφριου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου) και Νέας Ιωνίας, και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Βλάσιου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δρακείας, Κάτω Λεχωνίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σταγιατών, Το γραφείο λειτουργεί στην οδό Ιάσονος 36.
– Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Δήμος Βόλου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αϊδινίου, Γλαφυρών, Μικροθηβών, Σέσκλου. Δήμος Ρήγα Φερραίου. Δήμος Αλμυρού. Δήμος Νοτίου Πηλίου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αργαλαστής, Λαύκου, Μετοχίου, Μηλίνης, Προμυρίου, Τρικερίου.
Το αρμόδιο Γραφείο λειτουργεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα Ιωνία Μαγνησίας, τηλέφωνο: 24210-25288 E-mail: info@ktimatologio-magnisias.gr. Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30.
– Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων: Δήμος Σκοπέλου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Γλώσσης, Κλήματος, Σκοπέλου. Επίσης το Γραφείο Κτηματογράφησης για τα νησιά λειτουργεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα Ιωνία Μαγνησίας, τηλέφωνο: 24210-25288. E-mail: info@ktimatologio-magnisias.gr. Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30. Γραφεία για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ακινήτων λειτουργούν επίσης στον Βελεστίνο, τον Αλμυρό, την Αργαλαστή και τη Σκόπελο.

Ποια έγγραφα ή στοιχεία συνυποβάλλονται
Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
* Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
* Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο
Υποθηκοφυλακείο.
* Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.
* Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
* Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από
εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ∆ΕΗ).
Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.
Ο δηλών υποχρεούται με τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης (εντοπισμός) και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες.

* Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα («εξαρτημένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγμένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο, έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρμογής κ.λπ.).
Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του
παγίου τέλους. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει σε όλες σχεδόν τις τράπεζες. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης.
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται σε:
* Τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κ.λπ.).
* Είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα).
Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνο που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.
Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το