Τοπικά

Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω από ενοικιαστές- Δεκάδες οι διαταγές πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Βόλου “Θ”

DSC00547

Δεκάδες είναι οι διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο του Βόλου για μη καταβολές μισθωμάτων και την απόδοσή τους στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το πρόβλημα των κακοπληρωτών ενοικιαστών έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ειρηνοδικείου, από τις αρχές του έτους μέχρι τέλη Οκτωβρίου είχαν εκδοθεί 90 περίπου διαταγές πληρωμής, που αφορούν ως επί το πλείστον την απόδοση μισθωμάτων από οφειλέτες ενοικιαστές. Η διαδικασία αυτή επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες, καθώς είναι ταχύτερη της εισαγωγής σε δίκη ενώπιον του ακροατηρίου.

Για την διεκδίκηση μισθωμάτων χωρίς έξωση το Ειρηνοδικείο απασχόλησαν 12 υποθέσεις από την 1η του τρέχοντος έτους, ενώ οι υποθέσεις που έφθασαν στο ακροατήριο για απόδοση μισθωμάτων κυρίως έφθασαν τις 60…

Σημειώνεται ότι στο Ειρηνοδικείο εισάγονται διεκδικήσεις μισθωμάτων μέχρι του ποσού των 600 ευρώ. Αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι υψηλότερο, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Επίσης αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου, που βρίσκεται το ακίνητο που μισθώνεται.

Εφόσον καταργηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων (που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν φορολογείται για μισθώματα που οφείλει ο ενοικιαστής), κάτι που χαρακτηρίζεται παράλογο, τότε αναμένεται οι διαταγές πληρωμής να αυξηθούν.

Παράλληλα από ιδιοκτήτες ακινήτων, που είναι ως επί το πλείστον ιδιοκτήτες ενός ή δύο μικρών διαμερισμάτων ή καταστημάτων, θεωρείται υπερβολικό το θέμα της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης των μισθωμάτων, καθώς ήδη τα μισθώματα υπερφορολογούνται.

Η διαδικασία

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής μισθωμάτων από τον μισθωτή. Πρόκειται για μια απλή και σύντομη διαδικασία, που δεν απαιτεί συζήτηση σε ακροατήριο.

Προϋποθέσεις:

-Η μίσθωση να αποδεικνύεται εγγράφως (να υπάρχει δηλαδή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση).

-Καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων από δυστροπία (συνιστάται η καθυστέρηση να αφορά τουλάχιστον δύο μηνών μισθώματα).

-Επίδοση εξώδικης όχλησης για καταβολή των καθυστερουμένων μισθωμάτων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης. Η επίδοση της εξωδίκου θα πρέπει να γίνει και προς το/τη σύζυγο του μισθωτή εφόσον το μίσθιο αποτελεί οικογενειακή στέγη. Τυχόν εξόφληση της οφειλής εντός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση της διαταγής απόδοσης. Σε περίπτωση που, μετά την εξόφληση, η δυστροπία συνεχιστεί, δεν απαιτείται εκ νέου επίδοση εξωδίκου όχλησης, αλλά υποβάλλεται απευθείας η αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των Αρ. 626 Κ.Πολ.Δ. και 662Γ Κ.Πολ.Δ. Απαραιτήτως αναφέρονται στην αίτηση και προσκομίζονται στο φάκελο: i) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση (συνήθως ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης – σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου προσκομίζεται και ο τίτλος κτήσης από τον οποίο προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος/νέου εκμισθωτή), ii) βεβαίωση από ΔΟΥ ότι έχουν δηλωθεί τα μισθώματα και iii) έκθεση επίδοσης της εξωδίκου οχλήσεως.

Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εκτέλεση, όμως, μπορεί να επιβληθεί μόνο αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση (δεν απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της), που στρέφεται τόσο κατά του μισθωτή, όσο και κατά του/της συζύγου σε περίπτωση που το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη.

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της διαταγής. Μόνη η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση απαιτείται και κατάθεση αίτησης αναστολής.

Με το ν. 4055/2012 προστέθηκε η δυνατότητα σώρευσης στην αίτηση απόδοσης μισθίου και αιτήματος καταδίκης σε καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους προκύπτει από έγγραφα (δημόσια ή ιδιωτικά).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόδοσης και ο μισθωτής έχει εκδιωχθεί από το μίσθιο, ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να φυλάξει τα πράγματα του μισθωτή, τα οποία βρέθηκαν στο μίσθιο, εφόσον ο τελευταίος δεν τα έχει πάρει μαζί του, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, για την περίπτωση που αυτός τα αναζητήσει.

Ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν πως έχουν «στραγγίσει», καθώς μισθοί και συντάξεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ υπάρχει και ανεργία, με αποτέλεσμα, να μην δύνανται να καταβάλουν τους φόρους και τις οφειλές που κληρονομούν από ακίνητα, ενώ όταν μπλέκουν με κακοπληρωτές ενοικιαστές, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.

Υπολογίζεται ότι τρεις στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων στη Μαγνησία δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ…

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το