Τοπικά

Δεκάδες αιτήσεις στα Αστυνομικά Τμήματα της Μαγνησίας για τους ειδικούς φρουρούς

Στις 40 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα της Μαγνησίας για την πρόσληψη ειδικών φρουρών. Η προκήρυξη εκδόθηκε πριν μια εβδομάδα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 26 Αυγούστου στις 15.00 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του κάθε υποψήφιου
Σύμφωνα με την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής, εκτός των άλλων, έχουν άνδρες και γυναίκες που δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, δεν έχουν τατουάζ στο σώμα τους, δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών, κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες: 1) Στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «Αναζήτηση Υπηρεσίας». 2) Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr, www.astynomia.gr. 3) Στο τηλέφωνο 213-1520169.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι μέχρι τις 26 Αυγούστου στις 15.00 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του κάθε υποψήφιου.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου συγκεντρώνονται και καταχωρούνται τα δικαιολογητικά, επισημάνθηκε πως «μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί κοντά στις 40 αιτήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες προέρχονται από το αστυνομικό τμήμα Βόλου, και ορισμένες από τα αντίστοιχα του Βελεστίνου και του Αλμυρού».
Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν πως «ουσιαστικά η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε τη Δευτέρα, ενώ λόγω και των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου, οι περισσότεροι θα υποβάλλουν αιτήσεις από την ερχόμενη Δευτέρα. Ήδη έχουν τηλεφωνήσει αρκετοί και ρωτούν για τα δικαιολογητικά αναφέροντας ότι θα προχωρήσουν στην κατάθεση των δικαιολογητικών από τη Δευτέρα και μετά».
Το γεγονός ότι δεν θα απαιτηθούν εξετάσεις για την επιλογή, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς νέους για να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο επάγγελμα».

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις

Ως Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανόμενων ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψήφιους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Σχολών ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψήφιων δεν καλύπτονται,
β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψήφιων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψήφιων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων).
δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
ε. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
στ. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
ζ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας και άλλων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το