Τοπικά

Δέκα θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Τον προγραμματισμό προσλήψεων δέκα συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την περίοδο 2022-2025 ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι προσλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομικών για να αξιολογηθεί ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στον προγραμματισμό του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβάνονται οι παρακάτω προσλήψεις ανά έτος: Ένας ΤΕ Πληροφορικής (2022), δυο ΔΕ Διοικητικού (2022), ένας ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (2022), ένας ΔΕ Κηπουρών (2022), δυο ΔΕ Διοικητικού (2023), ένας ΤΕ Τεχνολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (2024), ένας ΔΕ Διοικητικού (2024), ένας ΠΕ Αρχιτεκτόνων (2025).

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών τα σχέδια κάθε έτους καθορίζονται επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό/Κανονισμό των Δήμων.
Από την πλευρά τους ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και ο δημοτικός σύμβουλος κ.κ. Χαρ. Πάσχος και Ευάγ. Παρσάς δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις προαναφερόμενες προσλήψεις, πλην εκείνης για την κάλυψη της θέσης ΔΕ Κηπουρού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το