Τοπικά

Δέκα κωδικοί στο νέο Ε3 για τις αγροτικές ενισχύσεις

Με γρίφο για καλούς λύτες μοιάζει η συμπλήρωση του νέου Ε3 για τους αγρότες, καθώς η αναγραφή των αγροτικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων θα πρέπει να γίνεται σε δέκα διαφορετικούς κωδικούς, από τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Να αναφερθεί ότι στον προσδιορισμό του κέρδους τους περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, ενώ η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ και από το ποσό των 12.000 ευρώ και άνω φορολογούνται οι πράσινες και οι συνδεδεμένες.

Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η ΑΑΔΕ οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων «μπαίνουν» στους κωδικούς 074, 076 και 079.
Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον Πίνακα Γ’2 (Στοιχεία Αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος) του Ε3 κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080) ενώ οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2017 φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό, για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.
Ειδικότερα όσον αφορά στη βασική ενίσχυση συμπληρώνεται στον κωδικό 071, ενώ οι πράσινες ενισχύσεις στον κωδικός 072. Οι συνδεδεμένες συμπληρώνονται στον κωδικό 073. Παράλληλα οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων «μπαίνουν» στους κωδικούς 074, 076 και 079 ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων συμπληρώνονται στους κωδικούς 075, 077 και 080.
Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης συμπληρώνεται στον κωδικό 078 αλλά σύμφωνα με την ΑΑΔΕ δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υποχρεωτικό το Ε3 για όλους τους αγρότες
Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από τους αγρότες ανεξάρτητα από το αν τηρούν βιβλία ή όχι ή εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, ενώ έχουν τη δυνατότητα με συμπληρωματική αίτηση να δηλώσουν αναδρομικά τις επιδοτήσεις στο έτος που δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξης.
Οι βεβαιώσεις που θα χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα φέρουν τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς για την ορθή φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων. Τα παραπάνω προκύπτουν από διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος των αγροτών.

Βεβαιώσεις
Οι επιδοτήσεις-ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν σε προγενέστερες χρήσεις συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι’ αυτές τις επιδοτήσεις.
Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα στο έτος που αφορούν. Στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, τα σχετικά ποσά συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις-ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν από το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014) θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι’ αυτές τις επιδοτήσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το