Ελλάδα

ΔΕΗ: Ψευδή τα δημοσιεύματα περί αύξησης αμοιβών του προσωπικού

Σε διάψευση δημοσιεύματος που έκανε λόγο για αύξηση των αμοιβών προσωπικού της ΔΕΗ το 2014 προχώρησε η επιχείρηση.

Η ΔΕΗ τονίζει ότι το εν λόγω δημοσίευμα, είτε συγκρίνοντας οικονομικά μεγέθη τα οποία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα γιατί έχουν διαφορετική βάση υπολογισμού, είτε παρουσιάζοντας μέρος των συνολικών μεγεθών καταλήγει σε λανθασμένα συμπεράσματα και διευκρινίζει τα εξής: Η αναφορά «Αμοιβές προσωπικού με μεγάλη αύξηση κατά το 2014» είναι παντελώς αναληθής, καθώς για τα έτη 2010 – 2013 οι αμοιβές προσωπικού που εμφανίζει ο συντάκτης του άρθρου σε σχετικό πίνακα δεν συμπεριλαμβάνουν τη μισθοδοσία για την εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη, η οποία από το 2014 και μετά συμπεριλαμβάνεται στις αμοιβές προσωπικού.

 
Σχετική σημείωση έχει γίνει στις οικονομικές καταστάσεις του 2014, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της ΔΕΗ. Επομένως, κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ όμοιων μεγεθών, οι συνολικές αμοιβές προσωπικού όχι μόνο δεν αυξήθηκαν το 2014 σε σχέση με το 2013, αλλά αντίθετα μειώθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2010 ήταν μειωμένες κατά 331 εκατ. ευρώ. Το 2015 συνεχίσθηκε η μείωση των συνολικών αμοιβών προσωπικού κατά 34 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι η συνολική μισθοδοσία του 2015 σε σύγκριση με το 2009 είναι μειωμένη κατά 733 εκατ. ευρώ, ενώ σωρευτικά για τα έτη αυτά η εξοικονόμηση ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

 
Επίσης, το δημοσίευμα εμφανίζει την αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ως αρνητικό στοιχείο, αγνοώντας το γεγονός ότι το 2014 η εταιρεία προέβη ουσιαστικά στην αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού επιτυγχάνοντας την επιμήκυνση του ορίζοντα αποπληρωμών. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός της Εταιρείας το 2014 αυξήθηκε κατά 468 εκατ. ευρώ (και όχι κατά 1.838 εκατ. ευρώ, όπως υπονοείται από τα στοιχεία του συνοδευτικού πίνακα του άρθρου), ενώ το 2015 μειώθηκε κατά 203 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το