Ελλάδα

Δασικά αυθαίρετα: Ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη δήλωσή τους έναντι παραβόλου 250 ευρώ

Xωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα τι θα γίνει με τα δασικά αυθαίρετα και πως αυτά θα αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία, ενεργοποιείται η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία οι ιδιοκτήτες πληρώνοντας παράβολο ύψους 250 ευρώ θα μπορούν να τα δηλώνουν.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η αναστολή των κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί, ενώ θα αποτραπούν και νέες καθώς οι ιδιοκτησιες που θα δηλωθούν, θ υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις ήδη ψηφισμένου νόμου έως ότου αποφασιστεί το μέλλον των συγκεκριμένων αυθαιρέτων.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προσπαθήσει τα τακτοποιήσει μέσω των λεγόμενων «οικιστικών πυκνώσεων», οι οποίες όμως συνάντησαν συνταγματικά εμπόδια.
Πλέον, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε δάση θα μπορούν να τα δηλώσουν οικειοθελώς, προκειμένου να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 4685/2020 μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.
Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της κατοικίας στην διαδικτυακή πλατφόρμα που θα τηρείται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις. Η ίδια πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής.

Ο φορέας του κτηματολογίου θα παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Η είσοδος στην πλατφόρμα δήλωσης των δασικών αυθαιρέτων θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet., ενώ για την υποβολή της αίτησης, απαιτείται έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο αναρτημένος δασικός χάρτης αφορά σε περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου, έκδοσης «ειδικού αποσπάσματος» που θα περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος, τα στοιχεία του οποίου θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των ορίων του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσδιορίσει γεωχωρικά το πολύγωνο του γεωτεμαχίου με τα εργαλεία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η επιφάνεια του γεωτεμαχίου υπολογίζεται αυτόματα σε τ.μ. από την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών της εκάστοτε περιοχής δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή έκαστο σε μορφή αρχείου «*.pdf», τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

1. Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

3. Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών – εφόσον υπάρχουν – καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη.

4. Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το