Τοπικά

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους που απευθύνονται στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ Μαγνησίας

Απαντήσεις στα ερωτήματα ασφαλισμένων που απευθύνονται στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, δίνει ο εργαζόμενος του Τμήματος Παροχών ΕΦΚΑ Μισθωτών Μαγνησίας κ. Γιάννης Χατζηγιάννης, με την συμβουλή όλοι και όλες να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα:

Με το 63613/17-3-20 εξαιρετικά επείγον έγγραφο της η Διοίκηση του ΕΦΚΑ καθορίζει τα επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα εργασίας των υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, ορίζοντας την εκ περιτροπής εργασία για την αντιμετώπιση της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού. Ο χρόνος εφαρμογής τους ξεκινά από 18/3/2020 έως και 30/4/2020.

Προηγούμενη εγκύκλιος καθόριζε ότι οι ασφαλισμένοι θα προσέρχονται στα καταστήματα του ΕΦΚΑ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού αλλά μετά το προαναφερόμενο έγγραφο στην πραγματικότητα τα τμήματα του ΕΦΚΑ θα εργάζονται με προσωπικό ασφαλείας που είναι αδύνατον να διεκπεραιώσει όλα τα αιτήματα των ασφαλισμένων στο διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που θέλουν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε λόγο στον ΕΦΚΑ πρέπει να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή www.efka.gov.gr/menoumespiti συμπληρώνοντας τα πεδία που ζητούνται, να επιλέξουν το κατάστημα εξυπηρέτησής του, το τμήμα στο οποίο απευθύνονται (πχ έσοδα, παροχές, μητρώο, συντάξεις κλπ) και να περιγράψουν στο σχετικό πεδίο το αίτημά τους. Είναι κρίσιμο με την ευκαιρία αυτή να διορθώσουν και τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας τους στην εφαρμογή www.efka.gov.gr στον κατάλογο Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και να επιλέξουν το πεδίο Ατομικά Στοιχεία και να καταχωρήσουν τα τρέχοντα στοιχεία κατοικίας τους, τηλέφωνα επικοινωνίας και αν δεν υπάρχει, οπωσδήποτε τον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ).

Είναι άκρως απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς η τηλεφωνική επικοινωνία θα καταστεί εξαιρετικά δύσκολη αν πχ σε ένα τμήμα παραμείνει μόνο ένας υπάλληλος καθώς η αποψίλωση των ασφαλιστικών οργανισμών δεν επιτρέπει την διαχείριση έκτακτων καταστάσεων με υψηλή δυναμικότητα λειτουργίας. Εφόσον οι ασφαλισμένοι καταθέσουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να αναμένουν τηλεφωνική επικοινωνία από υπάλληλο του ΕΦΚΑ στη βάση εξέτασης του επείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος.

Ειδικότερα για το Τμήμα Παροχών, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά την περιγραφή του αιτήματος μια τυποποίηση προκειμένου να μπορεί το προσωπικό του ΕΦΚΑ να αξιολογήσει το επείγον του αιτήματος. Μια προτεινόμενη περιγραφή μπορεί να είναι η εξής:
• Κατάθεση άδειας ασθένειας από ιατρό με αναφορά στον αριθμό των χορηγούμενων ημερών άδειας πχ 5, 10, 20 ημέρες. Αν πρόκειται για παράταση προηγούμενης άδειας είναι χρήσιμο να δηλώνεται ότι πρόκειται για συνέχιση-παράταση προηγούμενης άδειας. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια αφορά ίωση (γρίπη, λοίμωξη αναπνευστικού, πνευμονία κλπ) είναι καλό να αναφέρεται στο πεδίο της αίτησης.
• Κατάθεση άδειας πχ 15, 30 ημερών μετά από νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.
• Κατάθεση δήλωσης ατυχήματος εργατικού ή εκτός εργασίας και κατάθεση άδειας ασθενείας πχ 30 ημερών λόγω του ατυχήματος κατόπιν νοσηλείας (ή όχι) σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.
• Κατάθεση άδειας κυοφορίας ή λοχείας.
• Κατάθεση εξόδων κηδείας συνταξιούχου με την πληροφορία του ταμείου συνταξιοδότησης (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ κλπ).
• Χορήγηση βεβαίωσης με το περιεχόμενο αυτής (πχ για τροχαίο ατύχημα, για επιδότηση ασθενείας, βεβαίωση μητρότητας για τον ΟΑΕΔ κλπ) με πλήρη περιγραφή για τη χρήση της (δικαστήρια, σύνταξη, ΟΑΕΔ κλπ).
• Τυχόν άλλα αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια προκειμένου να απαντηθούν.

Οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει άδεια ασθένειας θα πρέπει όπως προβλέπεται να ενημερώνουν τον εργοδότη τους με κάθε πρόσφορο μέσο για τη λήψη αυτής, να διατηρούν οι ίδιοι τα πρωτότυπα έγγραφα, να λαμβάνουν εφόσον είναι εφικτό από τις επιχειρήσεις τους την αναγκαία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη περί αποχής από την εργασία και να καταθέτουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στον ΕΦΚΑ.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επικοινωνούν άσκοπα με το Τμήμα Παροχών καθώς αυτό επιβαρύνει τη διαχείριση των υπαρχόντων αιτημάτων και δεν πρέπει να ανησυχούν ότι το ηλεκτρονικό τους αίτημά δεν θα εξεταστεί. Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ο δημόσιος τομέας βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όλα τα αιτήματα θα κριθούν με βάση την τρέχουσα κατάσταση.
Καθώς η πρόσβαση στο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας βρίσκεται υπό πίεση, οι εργαζόμενοι που δυσκολεύονται να ανανεώσουν μακροχρόνιες άδειες, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον θεράποντα γιατρό τους και σε περίπτωση εξαιρετικής δυσκολίας λήψης αυτών θα πρέπει να τις λάβουν έστω και με αναδρομική ισχύ.
Όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικό αίτημα λόγω μη πρόσβασης σε η/υ θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια μελών της οικογενείας, φίλων ή συναδέλφων τους.
Η αλληλεγγύη όλων μας θα νικήσει την πανδημία αρκεί και η πολιτεία να ενισχύσει άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας που νοσεί πολύ πριν το κορωνοϊό και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τη δεκαετία της κρίσης και των μνημονίων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το