Τοπικά

Χρηματοδότηση για τη συντήρηση λιμενικών υποδομών διεκδικεί από το «Φιλόδημος ΙΙ» ο Δήμος Αλμυρού

Πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» υπέβαλε ο Δήμος Αλμυρού στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων. Η ευρύτερη περιοχή παρέμβασης, αφορά σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη του Δήμου και ειδικότερα στις τέσσερις διακριτές λιμενικές υποδομές, τον Άγιο Ιωάννη Ευξεινούπολης, την Αμαλιάπολη, το Πηγάδι Πτελεού και το Αχίλλειο.

Να αναφερθεί ότι στόχος του προγράμματος είναι η ωρίμανση των απαιτούμενων έργων στην παράκτια ζώνη και ειδικότερα η νομική και λειτουργική αποκατάσταση με παράλληλη αναπτυξιακή προοπτική.
Για ολόκληρη την παράκτια ζώνη και για τις λιμενικές εγκαταστάσεις έχει εκπονηθεί Στρατηγική Αναπτυξιακή μελέτη που αποτέλεσε και τη βάση για τα αιτήματα ωρίμανσης προς τα συναρμόδια υπουργεία.
Για την υλοποίηση της πράξης ο Δήμος Αλμυρού θα αναθέσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικό σύμβουλο, καθώς αποτελεί υποέργο της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης λιμένων», αρμοδιότητα του, τμήμα του οποίου είναι το νεοϊδρυθέν Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο του Δήμου.

Το κύριο αντικείμενο του έργου, εκτός των τευχών δημοπράτησης των προβλεπόμενων μελετών, αφορά στον έλεγχο και την πληρότητα των οριστικών μελετών που θα δημοπρατηθούν, τον χρονικό και λειτουργικό συντονισμό τους, στην εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν και τη διευθέτηση με την αναθέτουσα αρχή, την παρακολούθησή του για τη διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας και την εκπροσώπηση του Δήμου στο αρμόδιο Υπουργείο για την άρση και την επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.
Σε όλη τη διάρκεια του έργου οποιαδήποτε προβλήματα που απαιτούν τροποποιήσεις, διαδικασίες έγκρισης ή αδειοδότησης που απαιτούν παρουσία ή διαδικασίες με το υπουργείο, θα πρέπει να επιλύονται με μέριμνα του αναδόχου, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Αλμυρού.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάζεται στον Δήμο Αλμυρού μετά από πρόσκληση για διευκρινίσεις, επεξηγήσεις ή οτιδήποτε προκύψει. Κατά την παρουσίαση θα πρέπει να υποστηρίζεται από το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό, ανάλογα με το θέμα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 24.647,98 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το