Τοπικά

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Τρίτσης» διεκδικεί η ΔΕΥΑΜΒ για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων

Αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ για την πράξη «έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων βορείου-δυτικού μετώπου για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στον Δήμο Βόλου». Η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

1. ‘Υδρομάστευση των πηγών Φλάμπουρο, Καρβουνιάρικα, Βλαχογιάννη, διάταξη διύλησης και τροφοδότηση της υφιστάμενης δεξαμενής Μεσιακό Ίσιωμα’, προϋπολογισμού 5.900.000 € χωρίς τον Φ.Π.Α.,

2 Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου από το φρεάτιο Μάνας Πορταριάς έως τη Δεξαμενή Γηροκομείου Βόλου συμπεριλαμβανομένων των έργων κεφαλής δικτύου’, προϋπολογισμού 3.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

3. ‘Έργα ενίσχυσης του υδραγωγείου των Δ.Ε. Σέσκλου και Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου (Δυτικού Μετώπου)’, προϋπολογισμού 2.500.000 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

4. ‘Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης των οικισμών Πορταριάς, Κατηχωρίου και Α. Μεριάς Δ. Βόλου’, προϋπολογισμού 2.100.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

5. ‘Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου’, προϋπολογισμού 2.600.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

6. ‘Βασικός μελετητής έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Βόρειου – Δυτικού Μετώπου για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δ. Βόλου’, προϋπολογισμού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

7: ‘Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας’, προϋπολογισμού 425.000 € περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. προμηθειών υλικών και υπηρεσιών.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 16.625.000 ευρώ.

Παραλαβή της μελέτης για το masterplan υδατικών πόρων
Τη μελέτη με τίτλο «σχέδιο διαχείρισης «masterplan» υδατικών πόρων Δήμου Βόλου: Μέτρα και έργα ορθολογικής-αποδοτικής διαχείρισης για ύδρευση-άρδευση» θα εγκρίνει και θα παραλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις:

– Α’ Φάση: Συλλογή και καταγραφή πρωτογενών δεδομένων, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων υφιστάμενων μελετών και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ).

– Β’ Φάση: Επεξεργασία υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων για τον προσδιορισμό υδρολογικών ή/και υδρογεωλογικών λεκανών απορροής και εκτίμηση του υδατικού τους ισοζυγίου. Επεξεργασία δεδομένων ζήτησης νερού για αστικές, τουριστικές, αρδευτικές και βιομηχανικές χρήσεις ύδατος και εκτίμηση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης.

– Γ’ Φάση:Προσδιορισμός έργων και μέτρων αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων. Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων έργων.

– Δ’ Φάση : Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση – Οριστικοποίηση Master Plan.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το