Τοπικά

Χρηματοδότηση 805.560 ευρώ για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης διεκδικεί ο Δήμος Βόλου

Πρόταση χρηματοδότησης θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 805.560 ευρώ και η πράξη θα περιλαμβάνει δύο υποέργα: Τη Στέγη Α με προϋπολογισμό 345.240 ευρώ και τη Στέγη Β με 460.320 ευρώ. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού η προτεινόμενη πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, φροντίδας και διαμονής 14 ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση – αναπηρία και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για 2 έτη και 3 μήνες με προβλεπόμενη έναρξη τον Αύγουστο 2021. Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας θα λαμβάνει χώρα στη Στέγη Υποστηριζόμενης ∆ιαβίωσης που λειτουργεί ο ∆ήμος Βόλου στην Παιδόπολη Αγριάς. Στεγάζεται σε 2 κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και αποτελείται από το κτίριο Α, 1 δίκλινου και 4 μονόκλινων υπνοδωματίων και το κτίριο Β, 4 δίκλινων υπνοδωματίων, με εσωτερικά μπάνια, εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (καθιστικό με κουζίνα) και τους απαιτούμενους χώρους για το προσωπικό (υπνοδωμάτιο και γραφείο διοίκησης) και τραπεζαρία. Όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου, που θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή σε τρεις οχτάωρες βάρδιες θα περιλαμβάνουν:
1. Εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και γενικά στην κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στην κοινότητα, μέσω της διαμόρφωσης ατομικού προγράμματος των ενοίκων με την καθοδήγηση και υποστήριξη του προσωπικού στην πορεία προς την αυτονομία, την ένταξη διάφορων δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους ζωή όπως προσωπική υγιεινή, εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, εργασία στην ανοιχτή αγορά εργασίας κλπ.
2. Λειτουργία βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και λειτουργικότητα των ενοίκων στην κοινότητα. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των ενοίκων στα εξής στάδια: πρόγραμμα προσαρμογής, ατομικών δεξιοτήτων και αυτοφροντίδας, πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και πρόγραμμα αποκατάστασης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
3. Παροχή φαρμακευτικής και ιατρικής φροντίδας βάσει του αναλυτικού ιστορικού ιατρικού που τηρείται στη δομή: φροντίδα για τη φαρμακευτική αγωγή καθώς και περιοδική ιατρική παρακολούθηση των ενοίκων σε συνεργασία με τους γονείς και τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και μέριμνα για πιθανή μετακίνηση σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Συμβιβαστική επίλυση με εταιρεία
Σε ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από αγωγή, που άσκησε ανώνυμη εταιρεία κατά του Δήμου Βόλου, θα προχωρήσει ο Δήμος όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή. Ο Δήμος θα αναγνωρίσει προς την ενάγουσα εταιρεία οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 17.254,6 ευρώ. Η συζήτηση της αγωγής εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας και δόθηκε εντολή σε έμμισθη δικηγόρο του Δήμου να παραστεί στο Εφετείο και να δηλώσει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η εταιρεία άσκησε στις 7 Δεκεμβρίου την αγωγή της διεκδικώντας να πληρωθεί τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 9.982 και 7.272,6 ευρώ που είχε προσφέρει λόγω των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από θεομηνία. Ο λόγος της μη πληρωμής της αξίωσης που έχει η εταιρεία οφείλεται στην άρνηση της Υπηρεσίας Επιτρόπου να θεωρήσει το υποβληθέν χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, οι εργασίες εκτελέστηκαν από την εταιρεία όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Διαγωνισμός για το βοτάνισμα
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για τις εργασίες βοτανίσματος εντός που πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου-Νέας Ιωνίας, περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 74.276 ευρώ και οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού στο δημαρχείο Βόλου την Τετάρτη 24 Μαρτίου από τις 10:30 έως τις 11 το πρωί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το