Τοπικά

Χρ. Τριαντόπουλος: Νέο πλαίσιο μικροπιστώσεων για ανάσα σε μικρές επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το πλαίσιο χορήγησης μικροπιστώσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και συζητείται πλέον στην Ολομέλεια. «Το νέο νομοσχέδιο θα βοηθήσει να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που παρουσιάζεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα και επηρεάζει κυρίως επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, startups, καθώς και επιχειρηματίες που βρίσκονται στα πρώτα βήματά τους στον κόσμο του επιχειρείν, λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ενδυναμώσει και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα πρόσθετο χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας κυρίως των μικρών επιχειρήσεων», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος προσθέτει: «Με το νέο νομοσχέδιο δημιουργούμε ένα συνεκτικό και καινοτόμο πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο διαθέτει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο και συμβαδίζει με τη χρηστή ευρωπαϊκή πρακτική».

Το νομοσχέδιο βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων. Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να ξεκινήσουν μία πολύ μικρή επιχείρηση, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Με λίγα λόγια, απευθύνεται σε ομάδες που είναι αποκλεισμένες από τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτεί η ενωσιακή τραπεζική νομοθεσία. «Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει, για παράδειγμα, νέους ή γυναίκες να ακολουθήσουν το όνειρό τους για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας ή θα βοηθήσει τους μικρούς επιχειρηματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης χωρίς να πέσουν στα χέρια τοκογλύφων», επισημαίνει ο κ. Τριαντόπουλος.

«Επίσης, για να διευκολύνουμε περαιτέρω τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μικροχρηματοδότησης, χαλαρώσαμε τις απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για την ίδρυση ιδρυμάτων μικροπιστώσεων από 400.000 ευρώ, που προβλεπόταν αρχικά, σε 250.000 ευρώ. Τα εν λόγω ιδρύματα θα υποχρεούνται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προβλέπει διαφάνεια στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση. Ακόμη, προσδιορίζονται οι τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών», συμπληρώνει ο κ. Τριαντόπουλος.

«Η ανάγκη για αυτό το θεσμικό πλαίσιο προέκυψε από την αύξηση της ζήτησης -σε διεθνές, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο- για νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από αυτό το πλαίσιο θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας μας και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μία πιο ισορροπημένη ανάπτυξη», καταλήγει ο κ. Τριαντόπουλος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το