Τοπικά

Χρ. Στρατηγόπουλος: Ικανοποίηση από τη διεύρυνση λειτουργίας των δικαστηρίων

Ικανοποίηση επικρατεί στον δικηγορικό κόσμο της Μαγνησίας μετά την απόφαση της Πολιτείας για τη διεύρυνση της λειτουργίας των δικαστηρίων, που είχε ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος η αναγκαιότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της Δικαιοσύνης δεν προκύπτει μόνο από την ανάγκη συνέχισης της δικαστικής επίλυσης των διαφορών (οι οποίες δεν έπαυσαν να υφίστανται και να αναπαράγονται, ακόμα και εν μέσω πανδημίας) και ικανοποίησης του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών σ΄ αυτή (Δικαιοσύνη), αλλά κυρίως διότι οποιαδήποτε αναστολή της λειτουργίας της, συνεπάγεται – αυτόματα και αυτοτελώς – κρίσιμη ανισορροπία στην εν γένει οργάνωση της Πολιτείας.

«Η Δικαιοσύνη αποτελεί το αναγκαίο από την αρχιτεκτονική του πολιτεύματος διαρκές θεσμικό αντίβαρο στη λειτουργία της νομοθετικής (κοινοβούλιο) και της εκτελεστικής εξουσίας (δημόσια διοίκηση). Η από 05.05.2021 ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επικείμενη ικανή διεύρυνση της λειτουργίας των δικαστηρίων κινείται σε θετική κατεύθυνση, στο μέτρο που αφενός αποκαθίσταται, σε ικανό βαθμό, το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία, αφετέρου (μέσω της έγκαιρης ανακοίνωσης του νέου πλαισίου δικαστικής λειτουργίας) αποφεύγεται ο κίνδυνος αιφνιδιασμού των παραγόντων της δίκης και της απώλειας δικαιωμάτων». Ο πρόεδρος του ΔΣΒ επισημαίνει πως ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάβασης στο υπό διαμόρφωση νέο τοπίο απονομής της, η εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης -με όρους υγειονομικής και δικονομικής ασφάλειας- θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από τη στάση όλων των λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Όπως υπογραμμίζει όλοι οι παραπάνω οφείλουν να επαναξιολογήσουν αυτοκριτικά τις θέσεις τους στα χρόνια προβλήματα και παθογένειες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της, να εμπεδώσουν με επάρκεια τις αλλαγές και προσαρμογές στη νέα καθημερινότητα, εν τέλει δε να στηρίξουν (με πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού) τη λειτουργηματική ενότητα που οφείλει να χαρακτηρίζει το σύνολο των λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, με κοινό στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της τελευταίας υπέρ των πολιτών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το