Τοπικά

Χωρίς μελέτες και προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων Δήμοι της Μαγνησίας

Εκδόθηκε η Πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας για χρηματοδότηση στους Δήμους δημιουργίας «Πράσινων σημείων και Οικιακής Κομποστοποίησης-Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως από τους Δήμους της Μαγνησίας δεν υπάρχει ετοιμότητα για κατάθεση προτάσεων.
Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού εκδόθηκε η Πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που αφορά σε χρηματοδότηση των «Πράσινων Σημείων» των Δήμων, Οικιακής Κομποστοποίησης και Συστημάτων διαλογής στην πηγή, σε εφαρμογή των προβλέψεων του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας. Το σχέδιο μπορεί να αποτελεί μια σημαντική περιβαλλοντική δράση για τη Θεσσαλία, αλλά οι Δήμοι στον Νομό εμφανίζονται ανέτοιμοι.
Ο προϋπολογισμός για όλη τη Θεσσαλία ανέρχεται σε 23 εκ. ευρώ.

«Η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, αποτελεί στρατηγική μας . Εξασφαλίσαμε τις απαιτούμενες πιστώσεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας για τις δράσεις που προκηρύσσουμε 23 εκ. ευρώ και για συμπληρωματικές δράσεις για τα τρία Νησιά με δεύτερη Πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα 2,5 εκ.ευρώ. Επίσης θα εξασφαλίσουμε κονδύλια από το Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την κατασκευή των τριών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και συμπληρωματικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Εξασφαλίζουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνεχίσει η Θεσσαλία να είναι μια «πράσινη» Περιφέρεια, επικεντρωνόμενη πλέον στην πρόληψη και την ανακύκλωση, τηρώντας τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε την ανακύκλωση πράξη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία» δήλωσε ο περιφερειάρχης κ. Αγοραστός. «Σειρά τώρα των Δήμων, να ανταποκριθούν ολοκληρώνοντας τις μελέτες και αδειοδοτήσεις και ωριμάζοντας τα έργα τους, ώστε να υποβάλουν έγκαιρα προτάσεις στην πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ, για χρηματοδότηση και υλοποίησή τους. Έχοντας πλέον αντιμετωπίσει ως χώρα τα θέματα που σχετίζονται με ζητήματα κανονισμών και χρηματοδότησης για τις δράσεις που προκηρύσσουμε, δίνουμε επαρκές χρονικό διάστημα στους Δήμους για να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι υποβολές και εντάξεις των έργων προβλέπεται να γίνονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής. Ως εκ τούτων, αλλά και για λόγους πραγματικής αναγκαιότητας υλοποίησης των έργων αυτών, αναμένουμε την άμεση υποβολή εκ μέρους των Δήμων».

Η πρόσκληση «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ Προτεραιότητας .
Αναλυτικότερα και ανά μέτρο:
Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων: Προβλέπονται τέσσερα κεντρικά Πράσινα Σημεία στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και από ένα τοπικό πράσινο σημείο στους λοιπούς Δήμους της Θεσσαλίας. Ειδικά για τις νήσους Περιφέρειας Θεσσαλίας, προβλέπεται πέραν των Πράσινων Σημείων και η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης: Προβλέπεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να καλυφθεί ποσοστό 4 – 5% των νοικοκυριών των Δήμων της Θεσσαλίας.
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων: Προβλέπεται η χρηματοδότηση Συστημάτων Διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα / απορριμματοφόρα συλλογής καφέ κάδων).
Προμήθεια τεμαχιστών ογκωδών.
Επίσης, η Πρόσκληση που εκδίδεται, προβλέπει χρηματοδότηση για την υποστήριξη προς τους Δήμους για ενημέρωση και Τεχνική Υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για το πρώτο έτος λειτουργίας τους, μέσω συμβάσεων με επιστήμονες κατάλληλης ειδικότητας.
Στο πλαίσιο κατασκευής Πράσινων σημείων και ΣΜΑΥ δύναται να χρηματοδοτηθούν, εφόσον απαιτούνται, υποέργα αρχαιολογίας. Η απαιτούμενη έκταση για την κατασκευή πράσινων σημείων ή / και ΣΜΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το