Τοπικά

Χωρίς αντικεραυνική προστασία πολλά σχολεία του Δήμου Βόλου

Χωρίς αντικεραυνική προστασία λειτουργούν πολλά σχολεία στην περιοχή του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς έχουν κλαπεί κατά καιρούς οι συλλεκτήριοι αγωγοί γείωσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Στη σημερινή (7 μ.μ.) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου θα ληφθεί απόφαση για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέπεται η επισκευή, συμπλήρωση και αντικατάσταση συλλεκτήριων αγωγών γείωσης λόγω κλοπών και φθορών στα περισσότερα από τα σχολικά κτίρια.
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση και βελτίωση κεφαλών αλεξικέραυνων όπου αυτή κριθεί σκόπιμη μετά από επιθεώρηση (έλεγχο και μέτρηση της ωμικής τους αντίστασης).
Το συνολικό μήκος της επικείμενης συντήρησης υπολογίζεται περίπου στα 2.000 μέτρα.
Για την αντικεραυνική προστασία των σχολικών κτιρίων θα αντικατασταθούν όπου απαιτείται τα υπάρχοντα αλεξικέραυνα με αντίστοιχα παλμικής διέγερσης με ενισχυμένο σύστημα ιονισμού, φιλικά στο περιβάλλον.
Θα εγκατασταθούν κεφαλές αλεξικέραυνων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, επί των υπαρχόντων μεταλλικών ιστών στα δώματα των σχολείων. Στο επάνω άκρο θα φέρουν σπείρωμα για τη σύνδεση της κεφαλής του αλεξικέραυνου.
Για την προστασία του αγωγού καθόδου στο κατακόρυφο τμήμα και σε ύψος 2 μ. από το έδαφος θα τοποθετηθεί προστατευτική ράβδος χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη.
Η γενική τριγωνική γείωση θα αποτελείται από ηλεκτρόδια Φ16 μήκους 1,5m σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς μήκους ώς 3m, που θα συνδέονται μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής 50mm2. Η διάταξη θα βρίσκεται σε βάθος 40cm. Συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα κολάρα Φ16 καθώς και όλα τα υλικά σύνδεσης και στερέωση.
Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα της γείωσης θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης σε κάθε σχολικό κτίριο θα γίνουν δοκιμές στο σύνολο της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν τη μέτρηση γείωσης, την προσκόμιση βεβαίωσης ηλεκτρολόγου και τη βεβαίωση πλήρους και καλής λειτουργίας.
Να αναφερθεί ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των δοκιμασιών και ελέγχων που απαιτούνται ορίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Γιώργος Ξυνός

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το