Τοπικά

Χωρίς αλλαγές αντιδημάρχων στον Δήμο Αλμυρού

Με μοναδικό νέο πρόσωπο τον κ. Λεν. Βούλγαρη στη θέση του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στη θέση του πρόσφατα θανόντος Γ. Παπαϊωάννου, θα συνεχίσει τη νέα χρονιά η Δημοτική Αρχή Αλμυρού, αφού οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι παραμένουν στη θέση τους.
Με απόφασή του η, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος όρισε τους εξής δημοτικούς συμβούλους ως αντιδημάρχους:

-Την κ. Μπέη Αρετή του Δημητρίου καθ’ ύλην αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Οικονομικών θεμάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: Υποστήριξης πολιτικών οργάνων, Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, ΚΕΠ.

– Τον κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου καθ’ ύλην αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Τον κ. Βούλγαρη Λεωνίδα του Κωνσταντίνου κα’ ύλην αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού, την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος, την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Τον κ. Γουργιώτη Γεώργιο του Αθανασίου κατά τόπον αντιδήμαρχο, για τις Δημοτικές Ενότητες Σούρπης και Πτελεού, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το