Τοπικά

Αύξηση δικαιωμάτων για νέους αγρότες στην ΚΑΠ 2020-2027

Τη δυνατότητα χορήγησης πριμ πρώτης εγκατάστασης έως 100.000 ευρώ σχεδιάζεται να συνοδεύει και επταετής, αντί για πενταετής που είναι σήμερα, αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των αγροτών νεαρής ηλικίας στην επερχόμενη ΚΑΠ, για το διάστημα 2020-2027. Ο παραπάνω σχεδιασμός προκύπτει από σχετική τροπολογία, που ψήφισε πρόσφατα η επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει πως τουλάχιστον το 2% του εθνικού φακέλου (Πυλώνας 1) πρέπει να χορηγείται σε νεαρούς αγρότες για μία περίοδο 7ετίας (αντί για 5ετία). Αύξηση των ορίων για χορήγηση του πριμ πρώτης εγκατάστασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας 2) από τα 70.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ (όπως και στην πρόταση της Κομισιόν). Για το πριμ πρώτης εγκατάστασης, η πρόταση της Κομισιόν αναφέρει: «Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων: Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων, που ορίζονται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, για να βοηθήσουν: α) την εγκατάσταση νέων γεωργών, που πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε), β) τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσεων, που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία ή τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών νοικοκυριών, γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, που αποτελεί μέρος των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υποβολής και περιεχομένου ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα».

Κλειστό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για διορθώσεις
Στο μεταξύ, κλειστό παραμένει από το τέλος του Ιανουαρίου 2019 το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιτρέπει στους αγρότες να υποβάλλουν διοικητικές πράξεις για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης του περασμένου έτους, προκειμένου να προβούν σε τυχόν διορθώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αποθαρρύνονται πολλοί παραγωγοί, από το να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Υπομέτρο 6.3 για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το γνωστό και ως «14χίλιαρο». Να αναφερθεί, ότι είναι αρκετοί οι παραγωγοί, που επιθυμούν πριν κάνουν αίτηση για το «14χίλιαρο», να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του περασμένου έτους (2018), ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες, να λάβουν το «14χίλιαρο», για το οποίο και οι αιτήσεις συνεχίζονται ώς τις 4 Ιουνίου, έπειτα από σχετική παράταση που χορήγησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το