Οικονομία

Αυξήσεις αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους – Πώς θα γλιτώσετε χρήματα στη δήλωση

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, µε σηµαντικές αλλαγές, θα εφαρµοστεί από το νέο έτος. Ετσι, µια νέα φορολογική κλίµακα για τη φορολόγηση του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Με τη νέα αυτή κλίµακα επέρχεται µείωση του φορολογικού βάρους για σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων.
Αρχικά οι µισθωτοί θα δουν τις µειώσεις αυτές από την Πρωτοχρονιά, µε µείωση της παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος, κατόπιν οι επαγγελµατίες από το εκκαθαριστικό του 2021. Με βάση τη νέα φορολογική κλίµακα, µισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ θα είναι οι πιο ευνοηµένοι.

Για τη µεσαία τάξη τα οφέλη θα είναι πιο περιορισµένα, καθώς προκύπτουν µικρές ελαφρύνσεις της τάξεως των 17 ευρώ τον χρόνο ή 1,4 ευρώ τον µήνα για όσους έχουν εισοδήµατα 20.000 ευρώ, και φθάνουν τα 200 ευρώ ή 16,6 ευρώ τον µήνα για τις οικογένειες µε δύο παιδιά και εισόδηµα που δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.
Ας δούµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για να καταλάβουµε το όφελος των χαµηλών εισοδηµάτων µε τη νέα κλίµακα. Εστω φορολογούµενος µε εισόδηµα έως 10.000 ευρώ και χωρίς παιδιά. Το 2019 πλήρωσε φόρο 300 ευρώ, ενώ το 2020 θα πληρώσει φόρο 123 ευρώ, δηλαδή 177 ευρώ λιγότερα. Αν είχε ένα παιδί το 2019 και πλήρωσε 250 ευρώ, το 2020 θα πληρώσει 90 ευρώ, δηλαδή 160 ευρώ λιγότερα.

Αν είχε δύο παιδιά, τότε το 2019 ο φόρος του ήταν 200 ευρώ, αλλά το 2020 θα είναι µηδέν ευρώ, δηλαδή 200 ευρώ λιγότερα, άρα δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Οµοίως και όποιος είχε τρία παιδιά πλήρωσε φόρο 100 ευρώ το 2019, αλλά το 2020 δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Εστω φορολογούµενος πολίτης µε 16.000 ετήσιο εισόδηµα, που ανήκει στη µεσαία τάξη.

Αν δεν είχε παιδιά, το 2019 πλήρωσε 1.620 ευρώ, ενώ το 2020 θα πληρώσει 1.523 ευρώ. Με ένα παιδί πλήρωσε 1.570 ευρώ το 2019, ενώ το 2020 θα πληρώσει 1.490 ευρώ. Με δύο παιδιά πλήρωσε 1.520 το 2019 και το 2020 θα πρέπει να πληρώσει 1.270, ενώ, τέλος, µε τρία παιδιά πλήρωσε 1.420 φέτος και θα πρέπει να πληρώσει 1.050 ευρώ του χρόνου. Βλέπουµε εδώ ότι οι µειώσεις είναι αντίστοιχα για κάθε περίπτωση 97, 80, 250 και 370 ευρώ.

Προκαταβολή 95%

Οπως γίνεται αντιληπτό, η µείωση που δίνεται έχει φθίνουσα πορεία. Ιδιαίτερα ευνοηµένα λοιπόν είναι τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα και ακόµα περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε αντίστοιχη µείωση και της προκαταβολής φόρου κάθε τέλος του έτους στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα. Αυτό είναι λογικό, αρκεί να σκεφτούµε και να πράξουµε µαθηµατικούς υπολογισµούς και να δούµε ότι πράγµατι είναι τελείως διαφορετικό να έχεις φόρο 22% και προκαταβολή 100%, δηλαδή 22% συν 22%, και από το 2020 και µετά για τα εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ να δίνεις φόρο 9% και προκαταβολή όχι το 100% (στο 9% το νέο ποσοστό φόρου), αλλά το 95%.

Κατά συνέπεια, πλέον είναι αρκετά ευνοϊκό το κλίµα στην απόδοση του φόρου στους ελεύθερους επαγγελµατίες µε χαµηλό εισόδηµα. Ας δούµε τι προβλέπει η νέα φορολογική κλίµακα:

• Εισοδήµατα έως 10.000 θα φορολογηθούν µε συντελεστή 9%.

• Εισοδήµατα από 10.000 έως 20.000 ευρώ θα φορολογηθούν µε συντελεστή 22%.

• Εισοδήµατα από 20.000 έως 30.000 ευρώ θα φορολογηθούν µε συντελεστή 28% (από 29%).

• Εισοδήµατα από 30.000 έως 40.000 ευρώ θα φορολογηθούν µε συντελεστή 36% (από 37%).

• Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής περιορίζεται από το 45% σήµερα στο 44%.

Τέλος, το αφορολόγητο όριο για τον άγαµο διατηρείται στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Για τις οικογένειες µε ένα παιδί θα φτάσει τα 9.000 ευρώ από 8.863 ευρώ σήµερα – εδώ περιµένουν ακόµα µια ευνοϊκή εξέλιξη, την αύξησή του κατά 1.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες µε δύο παιδιά στα 10.000 ευρώ, από 9.090 ευρώ έως σήµερα, µε τρία παιδιά στα 11.000 ευρώ, από 9.545 ευρώ, και 12.000 ευρώ για τις οικογένειες µε τέσσερα παιδιά. Ουσιαστικά το αφορολόγητο όριο οδηγεί σε έκπτωση φόρου ύψους 777 ευρώ χωρίς εξαρτώµενα τέκνα, 810 ευρώ µε ένα παιδί, 900 ευρώ µε δύο παιδιά, 1.120 ευρώ µε τρία παιδιά και 1.340 ευρώ για οικογένειες µε τέσσερα παιδιά.

Και φυσικά να αναφέρουµε τα οφέλη των επιχειρήσεων για τα εισοδήµατα του 2019, που είναι τα εξής: 1. Μείωση της προκαταβολής στο 95% (από 100% σήµερα). 2. Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%. 3. Μείωση του φόρου στα µερίσµατα από το 10% στο 5%.

Αγορές με κάρτες: Οι αποδείξεις για το αφορολόγητο και τα σενάρια για έξτρα µπόνους

Πολύ σημαντικό είναι να προσέξουµε την αλλαγή που έγκειται στο ποσό των δαπανών που πρέπει να συγκεντρώσει ο κάθε φορολογούµενος πολίτης, προκειµένου να µην πληρώσει φόρο. Και φυσικά απαιτείται να έχει διεκπεραιωθεί η κάθε οικονοµική συναλλαγή µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής. Λέγοντας ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, εννοούµε οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται µέσω τραπέζης, είτε αυτό είναι πάγια εντολή είτε χρήση κάρτας χρεωστικής, πιστωτικής, µε το ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι µισθωτός, συνταξιούχος, αυτοαπασχολούµενος και εισοδηµατίας, ή ιδιοκτήτης εκµισθωµένων ακινήτων-κατοικιών ή επαγγελµατικών χώρων πρέπει από το 2020 να εξοφλεί µε πλαστικό χρήµα ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας τουλάχιστον έως το 30% του συνολικού ετήσιου ατοµικού πραγµατικού εισοδήµατός του.

Σε περίπτωση µη κάλυψης του απαιτούµενου ποσοστού, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται µε συντελεστή 22%. Για παράδειγµα, για πολίτη του οποίου το ετήσιο ατοµικό πραγµατικό εισόδηµα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, το απαιτούµενο ποσό δαπανών έτους 2020 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, δηλαδή 30% επί 10.000 ευρώ = 3.000 ευρώ.

Αν αυτός ο πολίτης πραγµατοποιήσει συνολικό ποσό ηλεκτρονικών δαπανών 1.000 ευρώ, και όχι 3.000 ευρώ που απαιτούνται, τότε θα χρεωθεί µε επιπλέον φόρο 22% επί της µη πραγµατοποιηθείσας δαπάνης, δηλαδή της διαφοράς των 2.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 440 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ επί 22% = 440 ευρώ.

Προκειµένου οι πολίτες να επιδιώκουν να ζητούν αποδείξεις από επαγγέλµατα τα οποία θεωρούνται υψηλής φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται να δοθεί κίνητρο στους πολίτες οι αποδείξεις των συγκεκριµένων επαγγελµάτων να µετρούν διπλά στην κάλυψη του 30% επί του πραγµατικού εισοδήµατος.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη λίστα των επαγγελµάτων των οποίων οι αποδείξεις θα µετρούν διπλά θα συγκαταλέγονται: Τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, οι καφετέριες, τα κοµµωτήρια, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι µηχανικοί, οι διοργανωτές διαφόρων εκδηλώσεων (όπως είναι οι γάµοι, τα παιδικά πάρτι κ.λπ.), τα ταξί, οι οικοδοµικές εργασίες (δηλαδή ελαιοχρωµατιστές, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί), οι υδραυλικοί, οι κατασκευαστές αλουµινίου, οι ψυκτικοί, όσοι τοποθετούν πλακάκια σε δάπεδα και τοίχους καθώς και υαλοπίνακες, όσοι κάνουν επιχρίσεις κονιαµάτων, οι σοβατζήδες, οι κατασκευαστές στεγών κ.λπ.

Σηµεία SOS για τον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος, επί του οποίου θα πρέπει να γίνουν οι δαπάνες του 30% για να µην υπάρξει φόρος, είναι:

1. Αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος.

2. Αφαιρείται η διατροφή που καταβάλλεται σε πρώην συζύγους για την επιµέλεια τέκνων.

3. Αν µε ηλεκτρονικά µέσα έχουν πληρωθεί:

– δάνεια σε τράπεζες

– ενοίκιο

– φόροι πάνω από το 60% του πραγµατικού εισοδήµατος

τότε γίνεται 20% το απαιτούµενο ποσό αποδείξεων, αντί για 30%.

4. Αν υπάρχει κατάσχεση στον λογαριασµό του φορολογούµενου πολίτη, τότε για αυτόν και µόνο το όριο γίνεται 5.000 ευρώ.

Από το όριο του 30% ηλεκτρονικών δαπανών επί του εισοδήµατος εξαιρούνται:

1. Φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

2. Ατοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Οσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση.

4. Οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

5. ∆ηµόσιοι λειτουργοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Επίσης, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

7. Οσοι υπηρετούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

8. Φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων.

9. Οσοι είναι σε µακροχρόνια νοσηλεία, άνω των 6 µηνών.

10. Οσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα.

11. Οι φυλακισµένοι.

12. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι κατηγορίες δαπανών για τη συµπλήρωση του ορίου 30%

• ∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά.

• Αλκοολούχα ποτά και καπνός.

• Ενδυση και υπόδηση.

• Στέγαση.

• ∆ιαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

• Υγεία.

• Μεταφορές, εξαιρουµένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχηµάτων, πλην των ποδηλάτων.

• Επικοινωνίες.

• Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουµένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

• Εκπαίδευση.

• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.

• Αλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το