Τοπικά

Αξιολόγηση αιτήσεων για εφάπαξ ειδικό βοήθημα στον Δήμο Ν. Πηλίου για δημότες με κομμένο το ρεύμα

Επιτροπή για τον έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα συγκροτήθηκε στον Δήμο Νοτίου Πηλίου με απόφαση του δημάρχου Μιχ. Μιτζικού. Η επιτροπή είναι τριμελής και θα έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων των δημοτών που δικαιούνται της παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξή τους ως καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί μόνο μια αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι δημότες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και θα προσέλθουν για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων. Μετά τη συγκέντρωσή τους αποστέλλονται στη ΔΕΗ, η οποία είναι και αρμόδια να αποφασίσει για τη χορήγηση του βοηθήματος.
Η επιτροπή αποτελείται από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Ευαγγελάκη ως εκπρόσωπο του Δήμου, με αναπληρωτή του την κ. Ιφιγένεια Γαρυφάλλου, τον κ. Κουπριντζιώτη Βασίλειο υπάλληλο της ΔΕΗ ΑΕ και αναπληρωτή του την κ. Άρτεμις Καλφαγιώργου και τον κ. Στέφανο Λάππα, υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Συντονιστής της επιτροπής και υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων ορίστηκε η υπάλληλος του Δήμου Νοτίου Πηλίου κ. Σοφία Μεσαλούρη και αναπληρώτριά της η υπάλληλος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου κ. Δέσποινα Θεοδώρου.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην επιτροπή που θα συσταθεί, πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον η αποσύνδεση θα πρέπει να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τού προς εξέταση δικαιούχου.

Παράλληλα με αυτά θα ισχύσουν και εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, θα πρέπει να έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, ως εξής:
-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το