Τοπικά

Αύριο Δευτέρα η ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020

perifereia thessalias logo

Ενημερωτική Ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στο Ξενοδοχείο «DIVANI PALACE», με έναρξη στις 10.00 π.μ.
Στόχος είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 και ειδικότερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και τη συμβολή των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι άξονες – θεματικές προτεραιότητες και στόχοι του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 όπως εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε., η πρόοδος ενεργοποίησής του – διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα περιβάλλοντος (διαχείριση αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων κ.α.), δράσεις κοινωνικού ταμείου κ.α.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το αναλυτικό Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
9:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 – 10:20 Χαιρετισµοί
10:20 – 10:40 Οµιλία Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
10:40 – 10:55 Αρχιτεκτονική του ΣΕΣ : Ε.Π. Υπουργείων και Περιφερειών (ΕΥΣΑΑ)
10:55 – 11:15 ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ∆ιάρθρωση, ειδικοί στόχοι και αναµενόµενα αποτελέσµατα ανά Ταµείο : ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
11:15 – 11:30 Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Παρουσίαση του Προγράµµατος στον τοµέα περιβάλλοντος (δράσεις για στερεά και υγρά απόβλητα κ.α.) (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
11:30 – 11:45 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΣΕΚΤ)
11:45 – 12:00 Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. Παρουσίαση του Προγράµµατος και των δράσεών του (ΕΥ∆ΕΠΘ)
12:00 – 12:30 Συζήτηση
12:30 – 12:50 ∆ιάλειµµα
12:50 – 13:05 Νοµοθετικό πλαίσιο περιόδου 2014-2020 και Σύστηµα αξιολόγησης προτάσεων για ένταξη (ΕΥΘΥ)
13:05 – 13:15 RIS3 Thessaly (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
13:15 – 13:25 Εκχώρηση Ταµείου Συνοχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) στην Περιφέρεια (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
13:25 – 13:35 Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και αντιµετώπισης της φτώχειας στη Θεσσαλία (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
13:35 – 13:45 Χωρικές Παρεµβάσεις : Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις, Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη, ΤΑΠΤοΚ (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
13:45 – 14:00 Προγραµµατισµός ενεργειών της ΕΥ∆ΕΠΠΘ για το 2015 και ∆ράσεις ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 προς άµεση εξειδίκευση (ΕΥ∆ΕΠΠΘ)
14:00 – 14:30 Συζήτηση

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το