Τοπικά

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου έμεινε… πίσω – Απαιτείται ανανέωση στόλου, mini bus και χρήση νέων τεχνολογιών

Ανανέωση του «στόλου» των λεωφορείων, χρήση mini bus σε επιλεγμένες διαδρομές, εφαρμογή συστήματος τηλεματικής και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, χωροθέτηση και αναδιαμόρφωση αφετηριών και χώρων στάθμευσης/συντήρησης των λεωφορείων, είναι μερικές από τις προτάσεις της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Βόλου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Αστικό ΚΤΕΛ.
Το θέμα συζητείται στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής και συνδυάζεται με επιπλέον προτάσεις λειτουργικών παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων. Μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλατείας Αναύρου με τη διαμόρφωση εσοχών για στάση λεωφορείων, η πιλοτική υλοποίηση κυκλικών δρομολογίων της γραμμής 1-3 & 3-1 με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικών λεωφορείων σε υπαίθριο χώρο που βρίσκεται στο πεδίον του Άρεως.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας προέβη σε καταγραφή των υφιστάμενων δρομολογίων, των συνθηκών κυκλοφορίας, των χώρων αναμονής επιβατών και των περιοχών στάθμευσης των αστικών λεωφορείων. Πραγματοποιήθηκε επίσης, ποιοτική αποτίμηση του επιπέδου των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, μέσω κοινά διαδεδομένων δεικτών εξυπηρέτησης (ελκυστικότητα οχήματος, συντομία διαδρομής, επίπεδο άνεσης, συνθήκες ασφάλειας, εγγύτητα στην περιοχή προορισμού, κλπ).
Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αυτοψίες σε διάστημα δύο μηνών κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν καθημερινές και Σαββατοκύριακα, με στόχο την ορθή και τεκμηριωμένη αποτίμηση των υφισταμένων χαρακτηριστικών. Καταμετρήθηκαν κυκλοφοριακοί φόρτοι και ροές οχημάτων και λεωφορείων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατά το δυνατόν αντικειμενικά και ρεαλιστικά.

Η επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την εισήγηση, οδήγησε στα δύο ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:
α) Το επίπεδο των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου είναι ικανοποιητικό και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο άλλων ελληνικών πόλεων, με παρόμοια χαρακτηριστικά.
β) Υπάρχει ωστόσο σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των Υπηρεσιών, που παρότι χρήζουν περαιτέρω έρευνας, μπορούν σε τίτλους να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
– ανανέωση του «στόλου» των λεωφορείων,
– χρήση mini bus σε επιλεγμένες διαδρομές,
– εφαρμογή συστήματος τηλεματικής και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών,
– δυνατότητα μετεπιβίβασης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου,
– εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση δρομολογίων,
– χωροθέτηση και αναδιαμόρφωση αφετηριών και χώρων στάθμευσης / συντήρησης των λεωφορείων.
Η σταδιακή εφαρμογή των ανωτέρω, εκτιμάται πως θα προσδώσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, μία ποιοτικότερη και ελκυστικότερη δημόσια συγκοινωνία.
Η Υπηρεσία προτείνει:
α) την ανάπλαση της πλατείας Αναύρου. Ο σχεδιασμός (ο οποίος υλοποιήθηκε πιλοτικά με τοποθέτηση επαναφερόμενων οριοδεικτών και λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά για διάστημα περίπου δύο μηνών), προβλέπει την υλοποίηση μίας κεντρικής νησίδας με φύτευση, την επέκταση των προς τη θάλασσα πεζοδρομίων, και τη διαμόρφωση εσοχών για στάση λεωφορείων. Προβλέπεται επίσης η λειτουργία νέων τουαλετών και αισθητικής αναβάθμισης των συνοδευτικών εγκαταστάσεων. Μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα συντελεστεί μία ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων, καθώς και των συνθηκών στάθμευσης στην περιοχή.
Χώρος στάθμευσης Λεωφορείων στο Πεδίον του Άρεως
Προτείνει χωροθέτηση χώρου στάθμευσης αστικών λεωφορείων σε υπαίθριο χώρο που βρίσκεται στο πεδίον του Άρεως, έναντι του Αθλητικού Κέντρου. Πρόκειται για ένα αίτημα της Αστικό ΚΤΕΛ, καθώς ο χώρος που έχει παραχωρηθεί στην οδό Σέκερη με Ζάχου είναι περιορισμένος και τα λεωφορεία αναγκάζονται να σταθμεύσουν παρά την οδό.
γ) την αναδιαμόρφωση της αφετηρίας στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανάπαυσης αλλά και της απαραίτητης μικρορύθμισης των χρόνων έναρξης των δρομολογίων.
γ) την πιλοτική υλοποίηση κυκλικών δρομολογίων της γραμμής 1-3 & 3-1 με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η υλοποίηση της κυκλικής γραμμής 1-3 & 3-1 έχει προταθεί κατά καιρούς από Ειδικούς στα συγκοινωνιακά ζητήματα Επιστήμονες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί διαχρονικό και δίκαιο αίτημα πλήθους πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο Νοσοκομείο και το Αθλητικό Κέντρο, η συγκέντρωση λεωφορείων στην πλατεία Αναύρου θα περιοριστεί και οι επιβάτες της Δημόσιας Αστικής Συγκοινωνίας θα εξυπηρετούνται ακόμα καλύτερα.
δ) την περαιτέρω διερεύνηση δυνατότητας ελεύθερης μετεπιβίβασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 λεπτών,
ε) την σταδιακή ανανέωση του «στόλου» των λεωφορείων και τη χρήση οχημάτων περιορισμένων ή και μηδενικών ρύπων (σύγχρονα mini ηλεκτρικά λεωφορεία),
στ) την εφαρμογή συστήματος τηλεματικής που θα παρέχει “online” διαρκή πληροφόρηση για τους ακριβείς χρόνους διαδρομών, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των δρομολογίων.
Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διευκολύνουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και διευκολύνουν τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία (ΑMEA).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το