Τοπικά

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Βόλο και Νέα Ιωνία

 

Έργα και συντηρήσεις δρόμων σε Βόλο και Ν. Ιωνία προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, εκτελεί ο Δήμος Βόλου.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών.
Με τη μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων της πόλης και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο θα είναι συνεχές.
Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η επούλωση τομών, καθώς επίσης και η διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.
Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, θα γίνουν εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών. Μετά το τέλος κάθε εργασίας ασφαλτόστρωσης ή σκυροδέτησης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου (σκούπισμα και πλύσιμο).
Με την εργολαβία έχει προγραμματιστεί εκτός των έκτακτων συντηρήσεων και η συντήρηση των οδών Αιόλου (από Πελίου έως Ηφαίστου), Σωτήρη Γεωργούλα (από Παγασών έως Αχιλλέως), Ξενοφώντος (από Θρακών έως Ορφανοτροφείου), Γανοχώρας (από Ελλησπόντου έως Δορυλαίου), Παπαρήγα (από περιφερειακή οδό έως Δαβάκη), Γληνού (από Στρ. Βελέντζα έως Σεϊζάνη), Τζον Κένεντυ (από Κρήτης έως Γληνού), Κενταύρων (από Γληνού έως Παπαρήγα) και Μαβίλη (από Κ. Καρτάλη έως Ιωλκού).
Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τον προγραμματισμό αυτών με προτεραιότητα την αποτροπή κινδύνου και την ασφάλεια. H προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα όπου αυτό απαιτείται για την αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία.
Το έργο θα έχει διάρκεια 12 μήνες. H δαπάνη του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των 313.065,89 € για εργασίες, συν 9.514,78 € για την αναθεώρηση και 77.419,35 € για Φ.Π.A. δηλαδή σύνολο 400.000 ευρώ.
ΑΝ.Φ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το