Τοπικά

Ασφαλισμένοι στη Μαγνησία κλείνουν τα μπλοκάκια στον ΟΑΕΕ

Με ρυθμό 100-120 τον μήνα κλείνουν τα μπλοκάκια και τα βιβλία τους οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στη Μαγνησία, προκειμένου να γλιτώσουν τις τσουχτερές εισφορές. Το τελευταίο εξάμηνο περισσότεροι από 700 ασφαλισμένοι αποφάσισαν να φύγουν από το Ταμείο λόγω των αυξημένων εισφορών, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο έτος.
Οι περισσότεροι διέκοψαν την ασφάλισή τους παίρνοντας εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ. Η εξαίρεση δίδεται όταν οι ασφαλισμένοι δηλώνουν ότι βρήκαν μισθωτή απασχόληση με 25 ένσημα τον μήνα (παλαιότερα έπαιρναν εξαίρεση, εμφανίζοντας εικονικά μισθωτή εργασία ακόμη και για μία ημέρα τον μήνα) και όταν οι ασφαλισμένοι ζητούν απαλλαγή εισφορών από τον ΟΑΕΕ και όχι κατ’ ανάγκη με διακοπή ασφάλισης, για τη μεταφορά της έδρας τους σε άλλη χώρα και εν προκειμένω στη Βουλγαρία, που είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, για όσους δεν αντέχουν να πληρώνουν εξοντωτικούς φόρους και εισφορές στην Ελλάδα.
Ελάχιστοι εξάλλου είναι όσοι διέκοψαν την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, είτε λόγω υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, είτε λόγω θανάτου. Επίσης πολλοί είναι εκείνοι που αποχώρησαν με διακοπή επαγγέλματος.
Υπολογίζεται ότι ετησίως στη Μαγνησία αποχωρούν από τον ΟΑΕΕ 1400-1500 ασφαλισμένοι για τους παραπάνω λόγους.
Με την είσοδο του 2017 αναμένεται περαιτέρω αύξηση των αποχωρήσεων (διαγραφές), καθώς πλέον οι εισφορές θα συνδέονται με τα έσοδα, ωστόσο θα υπάρχει ελάχιστο πλαφόν, που θα είναι τα 586 ευρώ τον μήνα ή 7.033 ευρώ το έτος, καθώς και μέγιστο, που θα είναι 5.860 ευρώ τον μήνα ή 70.330 ευρώ το έτος.
Για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, το ύψος των εισφορών στο νέο ενιαίο Ταμείο (ΕΦΚΑ) θα είναι στο 70% των υπολοίπων μη μισθωτών, με ελάχιστο ποσό τα 410 ευρώ τον μήνα ή 4.922 ευρώ το έτος.
Η προσωρινή ακινησία φορτηγών ΔΧ
Την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) ή Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) οχημάτων, κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία των ιδιόκτητων ΦΔΧ ή ΕΔΧ, ορίζει εγκύκλιος του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, σε προσωρινή ακινησία, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, δύνανται να θέσουν τα ιδιόκτητα ΔΧ αυτοκίνητά τους οι κάτωθι:
α) Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, καταθέτοντας προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) ιδιοκτησίας τους στην υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.
β) Οι ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων, καταθέτοντας προσωρινά τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) των ΕΔΧ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.
Για τα ΦΔΧ αυτοκίνητα, το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία διαρκεί από τρεις μήνες έως τρία έτη. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα, το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία διαρκεί από τρεις μήνες έως ένα έτος.
Οι ιδιοκτήτες ΦΔΧ ή ΕΔΧ οχημάτων εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία των ιδιόκτητων ΦΔΧ ή ΕΔΧ. Η εξαίρεση χορηγείται και σε περίπτωση που το όχημα έχει καταστραφεί από φυσική ή άλλη αιτία και μπορεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να τεθεί σε ακινησία. Η εξαίρεση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα ΕΔΧ και ΦΔΧ οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τεθούν σε προσωρινή ακινησία και δεν ασκείται άλλη υπαγόμενη στον Οργανισμό δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις μεταφορικής επιχείρησης που συνεχίζεται η λειτουργία της με μισθωμένα ΦΔΧ οχήματα, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των ασφαλιστέων προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα της ακινησίας ή προσωρινής ακινησίας προσδιορίζεται από τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών της Περιφέρειας.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το