ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συλλήψεις 14 ατόμων στην Παρίσαινα

Τοπικά

Τοπικά

Άρση περιορισμού των 300 τ.μ. για εμπορικά καταστήματα – Εναρμονισμός του Γενικού Πολεοδομικού του Βόλου με την πολεοδομική νομοθεσία

Το «πράσινο» φως για άρση του περιορισμού της επιφάνειας των εμπορικών καταστημάτων έως 300 τ.μ. σε περιοχές Γενικής Κατοικίας με σημειακή διόρθωση/ τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βόλου, άναψε χθες με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο μετά από έγγραφο πολίτη στην Υπηρεσία Δόμησης και σχετική απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ζητήθηκε από τον Δήμο Βόλου να εφαρμόσει τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Όπως εξήγησε υπηρεσιακός παράγοντας της Υπηρεσίας Δόμησης «είχε προβλεφθεί στο ΓΠΣ να απαγορεύονται καταστήματα τροφίμων μεγαλύτερα των 300 τ.μ. σε περιοχές γενικής κατοικίας, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να μην μπορεί να εκδώσει άδειες καταστημάτων με μεγαλύτερο εμβαδό».
Το 2018 με Προεδρικό Διάταγμα και σχετικό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος, διευκρινίστηκε ότι στις περιοχές Γενικής κατοικίας επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών χωρίς περιορισμό επιφάνειας και υπεραγορές τροφίμων, οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1500 τ.μ.
Να αναφερθεί ότι στις 4.11.2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Έγκριση Μελέτης Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου».
Η αναθεώρηση του ΓΠΣ εκπονήθηκε σύμφωνα με το από 23.2/6.3.1987 (166Δ) ΠΔ. «κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του παραπάνω ΠΔ/τος στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα. Στους Πίνακες του Παραρτήματος της παραπάνω απόφασης, οι οποίοι αναφέρονται στις χρήσεις γης αντίστοιχα του παλαιού σχεδίου Βόλου, των Βορείων Συνοικιών – Θύλακες – Νέα Δημητριάδα – Αγ. Παρασκευή, Ν. Παγασές – Αιβαλιώτικα, Νεάπολη – Άγ. Ανάργυροι, Νέα Ιωνία, Αγριά στα πεδία των Πινάκων που αναφέρονται στις χρήσεις των εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπάρχει η επισήμανση με διπλό αστερίσκο ο οποίος επεξηγείται σε υποσημείωση παρακάτω ως «μέγιστη συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στον συντελεστή δόμησης = 300 τ.μ.».
Στις ίδιες υποσημειώσεις δίνεται ορισμός της Υπεραγοράς ως «Υπεραγορά νοείται εμπορικό κατάστημα τροφίμων (SuperMarket) ή άλλων ειδών, με συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στον συντελεστή δόμησης μεγαλύτερη από 400 τ.μ.», ενώ αντίστοιχοι ορισμοί δίνονται και για τα Εμπορικά Κέντρα και για τα Πολυκαταστήματα.
Ο περιορισμός αυτός της επιφάνειας των εμπορικών καταστημάτων μέχρι 300 τ.μ. είχε γίνει αποδεκτός με την υπ’ αρ. 64/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης για τις απαιτούμενες διορθώσεις του Β1 σταδίου της μελέτης στην οποία είχαν ενσωματωθεί και τα πορίσματα της διαβούλευσης.
Να αναφερθεί ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας κ Περιφερειακής Ανάπτυξης είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τον προαναφερόμενο περιορισμό, επισημαίνοντας ότι «ο περιορισμός μεγέθους καταστήματος στα 300 τμ στις περιοχές γενικής κατοικίας (που σημειωτέον είναι η πλειοψηφία μέσα στο Π.Σ.), λειτουργεί αποτρεπτικά για μια σοβαρή και μεγάλη επένδυση- επιχειρηματική δραστηριότητα».
Όπως προαναφέρθηκε με αφορμή έγγραφο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Δόμησης από ενδιαφερόμενο πολίτη σχετικά με τον περιορισμό της επιφάνειας των καταστημάτων έως 300 τ.μ. η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σε απάντηση ερωτήματος που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου, απέστειλε έγγραφο με το οποίο ζητούσε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων σχετικού εγγράφου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία Δόμησης εισηγήθηκε στην ΕΠΖ τη διόρθωση του ΓΠΣ ώστε να αρθεί ο περιορισμός της επιφάνειας καταστημάτων μέχρι 300 τ.μ. για τις περιοχές Γενικής Κατοικίας και να ισχύσουν οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας (Ν. 4315/14 άρθρο 10, παρ. 16α). Το θέμα του περιορισμού της επιφάνειας κάποιων καταστημάτων μπορεί να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης που προβλέπεται στο πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το