Τοπικά

Αρνητικά τα τοπικά συμβούλια για τη φιλοξενία μεταναστών στις περιοχές της Αγχιάλου

Αύριο Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Βόλου αποφασίζει για την υποχρεωτική αντιστοίχηση των χρήσεων γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου , το οποίο προβλέπει και τη φιλοξενία μέχρι 300 ατόμων στις δημοτικές ενότητες του πρώην δήμου Αγχιάλου. Αρνητική γνωμοδότηση έχουν δώσει όλα τα τοπικά συμβούλια, δηλαδή σε Μικροθήβες, Αγχίαλο. Θετικά γνωμοδότησε το Αιδίνι.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τα τοπικά συμβούλια είναι στο ίδιο πλαίσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση του τοπικού συμβουλίου Αγχιάλου:

Υποχρεωτική αναθεώρηση – αντιστοίχιση χρήσεων γης του Ν.4269/2014 όπως εγκρίθηκε στο Γ.Π.Σ Νέας Αγχιάλου με το νέο ΠΔ 59/2018 χρήσεων γης .

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με το υπ’ αριθ. πρωτ. 55940/04-07-2019 έγγραφό του , μας αποστέλλει την υπ’ αριθ. πρωτ. 55002/02-07-2019 εισήγηση του , με την υποχρεωτική αναθεώρηση-αντιστοίχιση χρήσεων γης του Ν.4269/2014 όπως εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ νέας Αγχιάλου , με το νέο ΠΔ 59/2018 χρήσεων γης και μας ζητά τη σχετική γνωμοδότηση μας .

Η Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε την θετική γνωμοδότηση υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας , εκτός από τις εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων (41) που αντιστοιχίζεται με την Γενική κατοικία (άρθρο 3) σελ. επτά (7) της εισήγησης του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, το Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 το οποίο ισχύει σήμερα , και το υπ’ αριθ. πρωτ. 55940/04-07-2019 έγγραφό καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 55002/02-07-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της εισήγησης του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης , σχετικά με την υποχρεωτική αναθεώρηση-αντιστοίχιση χρήσεων γης του Ν.4269/2014 όπως εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ Νέας Αγχιάλου , με το νέο ΠΔ 59/2018 χρήσεων γης , εκτός από τις εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων  που αντιστοιχίζεται με την Γενική κατοικία (άρθρο 3) σελ. επτά (7) της εισήγησης του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το