Τοπικά

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάπλασης στο Πεδίον του Άρεως

Πρόταση χρηματοδότησης για την ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου στο Πεδίον του Άρεως θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου σε πρόγραμμα του «Πράσινου Ταμείου». Η χρηματοδότηση θα αφορά στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του πάρκου.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών/προσχεδίων για την ανάπλαση της περιοχής μελέτης, έκτασης 45.198,14 τ.μ., όπως αυτή υποδεικνύεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη και το Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων του διαγωνισμού που έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

Οι μελετητές καλούνται να αναπτύξουν τις ιδέες τους με καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις για την αναμόρφωση της εικόνας του τοπίου, την ανάδειξη του χώρου, των περιβαλλοντικών ιδιοτήτων και αξιών και την ενίσχυση της ταυτότητας του τοπίου στο πλαίσιο της λειτουργικής και βιοκλιματικής αναβάθμισής του.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, να εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, με γνώμονα την αειφορία, ώστε να επιτευχθεί ένα ελκυστικό και άνετο περιβάλλον, ένας σύγχρονος, λειτουργικός, κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος θα εντάσσεται στο περιβάλλον του και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Βόλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον διαγωνισμό ανέρχεται σε 103.377,53€ με Φ.Π.Α ενώ οι αμοιβές της κριτικής επιτροπής προϋπολογίζονται σε 2.000 €.
Η δαπάνη των βραβείων ορίζεται ανά κατηγορία μελέτης και αντιστοιχεί στο ποσό των 103.377,53€ με Φ.Π.Α συνολικά, για τα Α’, Β’ και Γ’ βραβεία. Το ανώτατο συνολικό ποσό βραβείων που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται σε 150.000 €. Ως προς τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό ανέρχεται στα 5.000 €. Το θέμα θα έρθει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το