Τοπικά

Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του πάρκου στο Πεδίον του Άρεως προκηρύσσει ο δήμος Βόλου

Το έργο αφορά ανάπλαση σημαντικού κοινόχρηστου χώρου, ενός πάρκου υπεροπτικής σημασίας. Θα δοθούν τρία βραβεία συνολικής αξίας 83.368,97 ευρώ και επιδιώκεται να εξασφαλισθεί ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, με γνώμονα την αειφορία, ώστε να επιτευχθεί ένα ελκυστικό και άνετο περιβάλλον, ένας σύγχρονος, λειτουργικός, κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος θα εντάσσεται στο περιβάλλον του και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Βόλου.

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη συμπεριλαμβανομένων των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με σύγχρονο και πρότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών/ προσχεδίων για την ανάπλαση της περιοχής με τα εξής δεδομένα:

· Επαναπροσδιορισμός του κοινόχρηστου χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει ένα νέο χαρακτήρα η περιοχή.

· Επανεξέταση του κατακερματισμένου πάρκου και αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ώστε ο χώρος να λειτουργεί όλες τις εποχές του χρόνου.

· Καθορισμός, οργάνωση και διαμόρφωση χώρων κίνησης, στάσης, στάθμευσης αυτοκίνητων, πολιτισμού και αναψυχής σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δραστηριότητες εντός του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου και τις γειτονικές δραστηριότητες.

· Ανάδειξη πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών πόλων ενδιαφέροντος, υπαίθριων εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

· Η τελική πρόταση διαμόρφωσης του χώρου οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες κλίματος και χλωρίδας. Η επιλογή των υλικών και η γενικότερη αξιοποίηση του πρασίνου, θα πρέπει να εξυπηρετεί την κάθε αρχιτεκτονική πρόταση με έμφαση στις συνθήκες πρόσβασης, άνεσης σκιασμού κ.λπ. Επιλογή κατάλληλων υλικών των επιφανειών ώστε να στοχεύουν στο κατάλληλο θερμικό και οπτικό περιβάλλον.

· Στοιχεία καινοτόμου αστικού εξοπλισμού εναρμονισμένα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

· Αποκατάσταση – αναμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων εντός του πάρκου του ΟΤ 1303δ για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης, σύμφωνα με την επιλογή του κάθε μελετητή. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να είναι εντός των υφιστάμενων περιγραμμάτων σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.

· Την ανάγκη πρόβλεψης φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων για την σωστή λειτουργία του χώρου και των εγκαταστάσεων του.

· Την ανάγκη πρόβλεψης ύδρευσης και άρδευσης του χώρου.

· Ένταξη του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου στην πρόταση, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση του κέντρου της πόλης με την περιοχή των Αλυκών.

· Η τελική πρόταση οφείλει να δεχτεί ως δεδομένα τα στοιχεία – χαρακτηριστικά των υφισταμένων κτιρίων (Εκθεσιακό και Μουσείο Αργούς) τα οποία δεν επιδέχονται αλλαγές.

· Ενσωμάτωση στην πρόταση της σιδηροδρομικής γραμμής/τρενάκι ως στοιχείο. Η σημερινή του χάραξη ωστόσο δεν είναι δεσμευτική.

· Διατήρηση της υπόγειας δεξαμενής λυμάτων

· Διατήρηση του χώρου στάθμευσης. Ο χώρος θα πρέπει να ενταχθεί στην σχεδιαστική πρόταση και θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον 56 θέσεις αυτοκινήτων και 2 ΑΜΕΑ.

· Επιθυμητό είναι να ενταχθούν χρήσεις ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο πάντα των προβλεπόμενων χρήσεων γης και να διατηρηθεί μέρους του υγρού στοιχείου – τμήμα της λίμνης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το