Τοπικά

Αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των αποζημιώσεων για τη Μαγνησία

Προχωράνε οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία ΙΑΝΟ, από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Μαγνησίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η αρμόδια επιτροπή, ολοκλήρωσε το έργο της καταγραφής και εκτίμησης ζημιών από τον ΙΑΝΟ στις 19/3/2021. Οι 387 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει την προβλεπόμενη προκαταβολή του 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Με αφορμή το ΦΕΚ 1670/Β’/23-6-2021 “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)”, δημοσιεύσαμε στις τοπικές εφημερίδες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των επιχορηγήσεων των πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εν αναμονή εκδόσεως νέας ΚΥΑ καθορισμού της επιχορήγησης, ώστε να ξεκινήσουμε να στέλνουμε τους πλήρεις φακέλους στο υπουργείο οικονομικών για εκκαθάριση.

Η εν λόγω ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3554/Β’/3-8-2021 και μας κοινοποιήθηκε με email στις 19 Αυγούστου 2021. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν το υπολοειπόμενο 35% της αξίας της εκτιμηθείσας ζημιάς, όλοι οι φάκελοι των δικαιούχων εστάλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όμως, κατόπιν της έκδοσης της με ΑΠ:111822 ΕΞ 2021 εγκυκλίου στις 14/9/2021 με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4797/2021 (Α΄66) που προσθέτει δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των αποζημιώσεων, η επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της συλλογης των επιπλεόν δικαιολογητικών απο τους δικαιούχους και προώθησής τους στο Υπ. Οικονομικών.

Μετά την έκδοση της νέας εγκυκλίου στις 14/9/2021, έχουν προσκομισθεί στην υπηρεσία και έχουν αποσταλεί, κατόπιν ελέγχου, στην αρμόδια αρχή 115 φάκελοι επιπλέον δικαιολογητικών (από τους 387 δικαιούχους). Η ροή των εισερχόμενων φακέλων από τους δικαιούχους βαίνει αύξουσα κάθε εβδομάδα και συνεπώς υπολογίζεται οτι με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των αποζημιώσεων για τη Μαγνησία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το