Ελλάδα

Αποζημίωση 100.000 ευρώ σε αστυνομικό που είχε τραυματίσει το 2001 ο Κ. Πάσσαρης

Áðü ôéò Ýñåõíåò ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôïí åíôïðéóìü ôïõ êáôáæçôïýìåíïõ äñáðÝôçò Êùíóôáíôßíïõ ÐÜóáñç óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÍÝïõ Êüóìïõ

Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη για τον τραυματισμό αστυνομικού κατά την απόδραση του Κώστα Πάσσαρη, από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και λόγω ηθικής βλάβης θα πρέπει να του καταβάλει χρηματική ικανοποίηση ύψους 100.000 ευρώ.

Αυτό έκρινε με απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας και έκανε δεκτή την αγωγή που είχε καταθέσει ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από τα πυρά του Κ. Πάσσαρη, διεκδικώντας αποζημίωση για τα όσα υπέστη. Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2001 και εκτός από τον τραυματισμό του αστυνομικού από τις σφαίρες του Κ. Πάσσαρη είχαν τραυματιστεί θανάσιμα και δυο συνάδελφοί του.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή του αστυνομικού και έκρινε ότι υπάρχει ευθύνη του Δημοσίου για τον τραυματισμό του, λόγω παράλειψης των οργάνων της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών (ΥΜΔΑ) για λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας κατά τη μεταγωγή με αυξημένη δύναμη και ανάλογο εξοπλισμό ώστε να αποτραπεί η επίθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, τα αρμόδια όργανα δεν χαρακτήριζαν τον κρατούμενο Κ. Πάσσαρη ως «εγκληματία ειδικής κατηγορίας» αλλά απλά ως εγκληματία «άκρως επικίνδυνο απόδρασης», χαρακτηρισμό που όμως αποδίδεται στο μεγαλύτερο αριθμό των ποινικών κρατουμένων.

Σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισμό του Δημοσίου, για συνυπαιτιότητά του στον τραυματισμό του κρίνοντας ότι ακόμη και αν έφερε όπλο, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει και να αποτρέψει μόνος του την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό του. Και αυτό λόγω του αιφνίδιου χαρακτήρα του συμβάντος και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό έλαβε χώρα . Κατά τους δικαστές, τέλος, ο αστυνομικός δεν έφερε την ευθύνη για τη τοποθέτηση χειροπεδών στον κρατούμενο.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το