Τοπικά

Απορρίφθηκε προσφυγή κατά της απόφασης για τον ανάδοχο στο έργο του γκαράζ της Φιλελλήνων

Απορρίφθηκε στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου η προδικαστική προσφυγή με την οποία η εταιρεία “Solis A.E.” ζητούσε την ακύρωση της απόφασης από την οποία αναδείχτηκε η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.». ως ανάδοχος στον διαγωνισμό για το έργο ολοκλήρωσης του γκαράζ στη συμβολή των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων κατέθεσε.

Το θέμα συζητήθηκε χωρίς την παρουσία συμβούλων της αντιπολίτευσης, και με εκπροσώπους των δύο εταιρειών,  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πρότεινε στην εισήγησή της να απορριφθεί η προσφυγή.

Να αναφερθεί ότι το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. (ημερομηνία κατάθεσης προσφυγής 5-4-2018).
Η Επιτροπή εισηγήθηκε  να απορριφθούν και οι επτά λόγοι της εταιρείας «SOLIS Α.Ε.», με τους οποίους ζητεί την ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, από τον οποίο ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.».
Στην προδικαστική προσφυγή η εταιρεία επικαλείται λόγους ελλιπούς κατάθεσης δικαιολογητικών από την πλευρά της αναδόχου, μεταξύ αυτών πιστοποιητικό το οποίο έχει σύμφωνα με την Επιτροπή Διαγωνισμού αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα ποινικού μητρώου μελών του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.», τα οποία έχουν κατατεθεί, καθώς και μια ακόμη σειρά πιστοποιητικών και εγγράφων που αφορούν μεταξύ άλλων την ασφάλιση στελεχών στον ΕΦΚΑ και ασφαλιστική ενημερότητα.
Για όλα τα προαναφερόμενα η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε προς την Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη στο σύνολό της, της από 5-4-2018 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας «SOLIS Α.Ε.».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το