Τοπικά

Απορρίφθηκε η μουσειογραφική μελέτη για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Αργούς

Απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή η μια και μοναδική προσφορά για τη μουσειογραφική μελέτη που κατατέθηκε για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Αργούς από το γραφείο «Κίζη» που είχε αναδειχθεί και στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του Μουσείου.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να απορριφθεί η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «Κίζης Αρχιτέκτονες ΙΚΕ, διότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Επίσης αποφασίσθηκε να ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης λόγω ότι αυτή απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μίας και μοναδικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/16.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το