Τοπικά

Απορρίφθηκε η ένσταση Πλαστάρα κατά Σαββάκη για την εκλογή του στη θέση του Β’ αντιπροέδρου στο Επιμελητήριο

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου (Β’ Τριμελές) η ένσταση του Τρ. Πλαστάρα κατά του Αρ. Σαββάκη, αναφορικά με την εκλογή του δεύτερου στην θέση του Β’ αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Το διοικητικό πρωτοδικείο είχε συζητήσει την ένσταση στις 21 Μαΐου και η απόφαση (Α519/2020) δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου «δεν αποδεικνύεται ότι ο Αριστείδης Σαββάκης κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του για την κατάληψη της θέσης του Β’ αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής είχε διαγραφεί βάσει νομότυπης απόφασης του συνδυασμού «ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2025» και είχε απωλέσει την ιδιότητά του ως μέλους ανήκοντος στον συνδυασμό, όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο ενιστάμενος. Συνεπώς, νομίμως η Εφορευτική Επιτροπή έκανε δεκτή την υποψηφιότητά του, απορριπτομένων των περί αντιθέτου ισχυρισμών του ενιστάμενου». Επίσης στην απόφαση τονίζεται ότι «η κενωθείσα θέση του Β’  αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής συμπληρώνεται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας από υποψήφιο που προέρχεται από το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό στις τελευταίες επιμελητηριακές εκλογές και όχι από ενεργό ή υφιστάμενο μέλος του συνδυασμού. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τον επιμελητηριακό νόμο, μετά το πέρας των εκλογών ανάδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου, παύουν να υφίστανται οι εκλογικοί συνδυασμοί, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 74 παρ.2 του ν.4497/2017, δεν προβλέπεται η διατήρηση παρατάξεων, συνδυασμών μειοψηφίας ή αντιπολίτευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί πλέον ενιαίο σώμα χωρίς παρατάξεις και δεν είναι δυνατή η διαγραφή μέλους από παράταξη ή συνδυασμό, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δυνατή η υπονόμευση της σχετικής εκλογικής διαδικασίας με τη μεθοδευμένη διαγραφή των μελών του συνδυασμού. Τούτων δοθέντων, ο καθ’ ου προβάλλει ότι νομίμως έγινε δεκτή η υποψηφιότητά του, ενώ αντιθέτως τα προσκομισθέντα από τον ενιστάμενο έγγραφα «άτυπου» πλέον συνδυασμού εκδοθέντα κατόπιν «δήθεν» συνεδρίασης των μελών του στερούνται νομικής ισχύος, ενώ ούτε ο ενιστάμενος επικαλείται βάσει ποιας διατάξεως νόμου δύναται να διαγράφει μέλη από τον καταργηθέντα συνδυασμό του. Τους αυτούς ισχυρισμούς προβάλλει και το δεύτερο εκ των καθών στο νομίμως κατατεθέν την 15.5.2020 υπόμνημά του. Προσκομίζει δε, μεταξύ άλλων, την από 21.12.2017 απόφαση του Συνδυασμού «ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2025» κατόπιν συνεδρίασης παρουσία 12 εκ των 13 εκλεγμένων μελών του συνδυασμού με μοναδικό θέμα τη διαγραφή της Κυριακής Πλωμαρίτου, με την οποία αποφασίστηκε ομοφώνως η διαγραφή της Κυριακής Πλωμαρίτου από τον συνδυασμό «μετά από την αυθαίρετη και προκλητική προς το συνδυασμό απόφαση της Πλωμαρίτου Κυριακής να θέσει τον εαυτό της υποψήφιο στη θέση της Β’ αντιπροέδρου για τη συγκρότηση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας». Τέλος σημειώνεται ότι «ενώπιον της σχετικώς συγκροτηθείσας για την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας Εφορευτικής Επιτροπής υπέβαλε υποψηφιότητα ο πρώτος εκ των καθ’ ών, Αριστείδης Σαββάκης, η οποία έγινε δεκτή από την εν λόγω Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υιοθέτησε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την οποία κατά την έννοια του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4497/2017 ο υποψήφιος για τη θέση του Β’ αντιπροέδρου θα πρέπει να προέρχεται, κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών του Επιμελητηρίου, από τον δεύτερο συνδυασμό, απορρίπτοντας την προφορική ένσταση του ήδη ενιστάμενου περί διαγραφής του εν λόγω υποψηφίου από το συνδυασμό του. Τελικώς, μετά την υποβολή τριών υποψηφιοτήτων, ήτοι του ενισταμένου, του πρώτου εκ των καθ’ ών Αριστείδη Σαββάκη και του Δημητρίου Μίχα και της διενέργειας της μυστικής ψηφοφορίας με το προσβαλλόμενο πρακτικό εκλέχθηκε και ανακηρύχθηκε στο αξίωμα του Β’ Αντιπροέδρου ο Αριστείδης Σαββάκης, λαμβάνοντας 14 ψήφους εκ των 27 εγκύρων ψηφοδελτίων και συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, περαιτέρω, δε ο ενιστάμενος έλαβε 9 ψήφους και ο τρίτος υποψήφιος 3 ψήφους».

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το