Παραπολιτικά

Απορρίφθηκε

Δύο προσφορές υποβλήθηκαν για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η μία προσφορά εταιρείας απορρίφθηκε καθώς δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Έτσι έγινε αποδοχή της προσφοράς μόνο ενός οικονομικού φορέα για την προμήθεια που έχει προϋπολογισμό 59.520 ευρώ.
ΗΡ.ΚΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το