Τοπικά

“Αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας το πρόβλημα του Δικαστικού Μεγάρου”

«Η επίλυση του ζητήματος του Δικαστικού Μεγάρου αποτελεί για το δικηγορικό σώμα του Βόλου ύψιστη προτεραιότητα, καθώς η συνέχιση της χρόνιας (επί δεκαετίες) απαράδεκτης εκκρεμότητας που υφίσταται, με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας, έχει ως αυταπόδεικτη συνέπεια την υποβάθμιση και απαξίωση της λειτουργίας της ίδιας της Δικαιοσύνης».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την εκλογή του στην προεδρία του Συλλόγου.

Ο κ. Στρατηγόπουλος αναφέρεται στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης του Συλλόγου, καθώς και στα προβλήματα του δικηγορικού κόσμου.

Κύριε πρόεδρε, με ποιους τρόπους σκοπεύετε να βοηθήσετε τους άνεργους συναδέλφους σας, προσφέροντάς τους «εργαλεία» για την εργασία τους;

Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν διαθέτουν επαρκή «εργαλεία» ουσιαστικά αποτελεσματικής βοήθειας των συναδέλφων, όσον αφορά στο ζήτημα της απασχόλησής τους, ειδικά στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία ο αριθμός υποαπασχολούμενων συναδέλφων παρουσιάζεται ανησυχητικά υψηλός.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των πραγματικών δυνατοτήτων σχετικής παρέμβασης, ο Σύλλογος:

α. Θα προσαρμόσει τη λειτουργία του στις προδιαγραφές και τις ανάγκες του σήμερα, διευρύνοντας τις υπηρεσίες του προς τους συναδέλφους, χωρίς επιπλέον κόστος για τους τελευταίους.

β. Θα αναπτύξει όλες τις απαραίτητες επιμορφωτικές δράσεις, σε επίπεδο δικηγορικής πρακτικής, αλλά και επαγγελματικής οργάνωσης. Η διαρκής δωρεάν επιμόρφωση των συναδέλφων, όχι μόνο σε καθιερωμένα και ευρέως γνωστά αλλά και σε πιο εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, που όμως εμφανίζουν αντιστοίχιση στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς νομικών υπηρεσιών, αποτελεί εφόδιο ώστε αυτοί να βρίσκονται πάντα, επιστημονικά και επαγγελματικά, στην πρώτη γραμμή.

γ. Θα προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής, αποκλειστικής χρήσης των Μελών του Συλλόγου, στην οποία θα εμφανίζονται προσφορές και εκπτώσεις επιχειρήσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά για τους συναδέλφους.

δ. Θα επιδιώξει τη διεύρυνση της συμμετοχής του Συλλόγου στην υλοποίηση (παγίων ή/και τρεχόντων) προγραμμάτων νομικής βοήθειας, που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στους συναδέλφους με μικρότερο εύρος απασχόλησης.

ε. Θα επιδιώξει τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας, παρέχοντας στους συναδέλφους που το επιθυμούν τη δυνατότητα διεύρυνσης της επαγγελματικής ενασχόλησής τους, μέσω της άσκησης καθηκόντων πιστοποιημένων Διαιτητών.

Ποιες θα είναι οι πρώτες σας κινήσεις, μόλις αναλάβετε την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στις αρχές του νέου έτους;

Οι προτεραιότητες της νέας Διοίκησης διαρθρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του Συλλόγου, με στόχο τη δραστική διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει (κύρια) στα Μέλη του (ενδεικτικά, δημιουργία νέας αξιοπρεπούς και λειτουργικής έδρας του Συλλόγου, στο πλαίσιο συντεταγμένης αποχώρησής του από τον υφιστάμενο χώρο εντός του Δικαστικού Μεγάρου, ολικός ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του Συλλόγου, με κύρια στόχευση την παροχή ευρείας κλίμακας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (διεκπεραίωση υποβολής – λήψης εγγράφων αρμοδιότητας έκδοσης του Συλλόγου, δημιουργία εφαρμογής προσφορών και εκπτώσεων επιχειρήσεων αποκλειστικά για τα Μέλη, έκδοση διπλοτύπων προείσπραξης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Δ.Σ.Ε., ηλεκτρονικές εφαρμογές χρήσης της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου κλπ.).

β) Πλέον συστηματική διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων σε όλους τους κλάδους του δικαίου, με στόχο τη διοργάνωση μίας τουλάχιστον τέτοιας εκδήλωσης ανά ημερολογιακό μήνα. Παράλληλα, καθιέρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων μικρής κλίμακας (Νομικά Εργαστήρια) που θα ασχολούνται με λιγότερο «δημοφιλή» και πιο εξειδικευμένα νομικά αντικείμενα, που εμφανίζουν αντιστοίχιση στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς νομικών υπηρεσιών. Στόχος των Νομικών Εργαστηρίων είναι να φέρουν σε άμεση επαφή τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα εν λόγω αντικείμενα με τους δυνητικούς χρήστες των οικείων υπηρεσιών (θα καλούνται εκπρόσωποι κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται με τα συζητούμενα αντικείμενα).

γ) Δράσεις με κοινωνικό πρόσημο. Οργανωμένη και συστηματική συμμετοχή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε δράσεις ανάδειξης σημαντικών ζητημάτων, ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και βοήθειας συλλογικών οντοτήτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Επιδίωξη η ενεργοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού συναδέλφων, ώστε τα αποτελέσματα των προσπαθειών να είναι πολλαπλασιαστικά (ενδεικτικά και μόνο, συγκέντρωση ειδών ανάγκης, φαρμακευτικού υλικού, αίματος, περιβαλλοντικές δράσεις κ.λπ.).

Θα αναλάβετε πρωτοβουλία κινητοποίησης των τοπικών φορέων, ώστε να αποδεχθεί τελικά τις ευθύνες της η Πολιτεία για το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου;

Η επίλυση του ζητήματος του Δικαστικού Μεγάρου αποτελεί για το δικηγορικό σώμα του Βόλου ύψιστη προτεραιότητα, καθώς η συνέχιση της χρόνιας (επί δεκαετίες) απαράδεκτης εκκρεμότητας που υφίσταται, με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας, έχει ως αυταπόδεικτη συνέπεια την υποβάθμιση και απαξίωση της λειτουργίας της ίδιας της Δικαιοσύνης, ταυτόχρονα δε τη δημιουργία μη αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ύψιστο διακύβευμα πρέπει να αποτελεί η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και προοπτικά λειτουργικού Δικαστικού Μεγάρου. Το ζήτημα της θέσης του Δικαστικού Μεγάρου (στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ή σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σημείο της πόλης του Βόλου) εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση της Πολιτείας, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει πλήρως και άμεσα τη θέση της, με πρώτο βήμα την πρόθεσή της να ζητήσει ή όχι τον μερικό ή ολικό αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου ως διατηρητέου.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί πιεστικά έναντι των αρμόδιων Αρχών (υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ.) η νέα Διοίκηση του Συλλόγου, αξιοποιώντας τη συνδρομή οποιουδήποτε φορέα ή προσώπου έχει δυνατότητα ουσιαστικής επιρροής στα κέντρα λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Ποια θεωρείτε τα πιο σοβαρά προβλήματα του δικηγορικού κόσμου σήμερα;

Μετά από επτά χρόνια κρίσης είναι σαφές ότι η δικηγορία – ως τμήμα της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας – έχει βυθιστεί σε ένα βαθύ τέλμα.

Η συνήθης δικηγορική ύλη συρρικνώθηκε δραστικά, με σοβαρότατες (δραματικές σε κάποιες περιπτώσεις) συνέπειες οικονομικής ένταξης ή/και επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του δικηγορικού σώματος.

Το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς άλλαξε πολλαπλά, με βίαιο τρόπο, στο πλαίσιο δε των σχετικών αλλαγών το δικηγορικό σώμα αντιμετωπίστηκε – συνολικά και αδιάκριτα – ως προνομιούχος επαγγελματική τάξη, κατά τρόπο που «δικαιολογεί» την ιδεολογική στοχοποίηση και την οικονομική λεηλασία του.

Η δημοσιονομική στενότητα οδήγησε σε επιδείνωση των συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και της εν γένει λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, προκαλώντας παρεπόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο καθημερινά αναπτύσσει τη δραστηριότητά του ο δικηγόρος και των χαρακτηριστικών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το