Τοπικά

Αποκατάσταση ζημιών στο λιμανάκι Ν. Αγχιάλου

Εγκρίθηκαν από τον γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αντικατάσταση κρηπιδότοιχου δημοτικού λιμενίσκου Πυράσου Ν. Αγχιάλου και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου», μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕ.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο τμήμα του κρηπιδότοιχου στον λιμενίσκο της Νέας Αγχιάλου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και είναι έτοιμο να καταρρεύσει, ενώ σύμφωνα με τους αλιείς της περιοχής, η ρωγμή έχει εισχωρήσει και στο εσωτερικό του λιμενίσκου, με αποτέλεσμα η κατάσταση διαρκώς να επιδεινώνεται και να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.
Η σχετική απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αναρτήθηκε προ ημερών στη «Διαύγεια».
Πρόκειται για υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε το φυσικό λιμάνι της αρχαίας Πυράσου. Η επιφάνεια της λιμενολεκάνης ανέρχεται στα 13.661 τ.μ., το μέγιστο βάθος της στα 2 μ., ενώ το βάθος του λιμανιού στο κέντρο είναι γύρω στο 1 μ.

 
Η συνολική επιφάνεια κατασκευών του αλιευτικού καταφυγίου είναι ίση με 7.095,19 τ.μ. και το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων ανέρχεται στα 663,60 μ.. Εντός της λιμενολεκάνης υπάρχουν 160 κρίκοι για την πρυμνοδέτηση των σκαφών, ενώ στον δίαυλο του λιμανιού υπάρχει η δυνατότητα πλαγιοδέτησης για προσωρινό ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκαφών, που λόγω του μικρού βάθους δεν έχουν τη δυνατότητα να ελλειμενιστούν στο εσωτερικό του. Από άποψη υποδομών το λιμάνι διαθέτει επαρκή φωτισμό και φωτοσήμανση, ηλεκτρικό πίνακα για παροχή ρεύματος, ενώ πάνω στον πεζόδρομο υπάρχει μικρός αριθμός πέτρινων βρυσών πόσιμου νερού, για την εξυπηρέτηση των αλιέων. Για τη συλλογή των αστικών στερεών απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου τρεις κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων, ενώ για τη συλλογή των πετρελαιοειδών αποβλήτων πρόκειται να κατασκευαστεί δεξαμενή χωρητικότητας 5 κυβικών μέτρων. Οι εργασίες που πρόκειται να διεξαχθούν, αφορούν στην καθαίρεση και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του κρηπιδώματος στην είσοδο του δημοτικού λιμενίσκου Νέας Αγχιάλου σε μήκος περίπου 25 μέτρων.

 
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης του παλιού κατεστραμμένου τμήματος, εκσκαφές πυθμένα σε βάθος ενός μέτρου, εξυγίανση με λιθορριπές εδράσεως του πυθμένα, κατασκευή κρηπιδώματος με συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, κατασκευή ανωδομής με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν του κρηπιδώματος από λιθορριπή, επένδυση ανωδομής κι αποκατάσταση πλακόστρωσης και κυβολίθων στην πρότερή τους μορφή.
Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί από την προαναφερόμενη απόφαση, ισχύουν για δέκα χρόνια από την έκδοσή της και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το