Τοπικά

Από το 2005 “σέρνεται” η οικιστική μελέτης της Αρτέμιδας -Σε αυτοδίκαιη παραλαβή υποχρεώνεται ο Δήμος Βόλου με δικαστική απόφαση

Σε «σήριαλ» εξελίχθηκε η μελέτη της οικιστικής οργάνωσης της Αρτέμιδας και ο δήμος Βόλου πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε αυτοδίκαιη παραλαβή του σχεδίου . Η μελέτη «σέρνεται» από το 2005 με τον μελετητή να βρίσκεται συνεχώς στα δικαστήρια εναντίον του Δήμου.

Στις 26–04-2005 υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ.¨ (¨ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Ε)
Η μελέτη προέβλεπε Α στάδιο και Β στάδιο. Το Β στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια Β1 και Β2. Η μελέτη ολοκληρώθηκε μέχρι και το Β1 στάδιο ενώ το Β2 στάδιο υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 15-12-2010 αλλά δεν έγινε ποτέ η παραλαβή και έγκριση του από τον δήμο.
Σχετικά με την καταβολή της συμβατικής αμοιβής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 115.950,42€ (97.437,33€ + 18.513,09€ Φ.Π.Α.), έχουν εγκριθεί και εξοφληθεί τρείς λογαριασμοί συνολικού ποσού 97.655,49€ (με τον Φ.Π.Α.)
Στις 31-10-2016 υποβλήθηκε από τον ανάδοχοο 4ος (τελικός) λογαριασμός συνολικού ποσού 18.261,03€ (14.726,64€ + 3.534,39€ Φ.Π.Α.)
Με το αρ. πρωτ. 94405/19-12-2016 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας επιστράφηκε ο 4ος (τελικός) λογαριασμός της μελέτης, που είναι ο τελευταίος καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ και η δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ.
Στις 05-01-2017 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ένσταση κατά της επιστροφής του 4ου λογαριασμού (αρ. πρωτ. 998/05-01-2017) και στις 12-04-2017 η ανάδοχος εταιρεία έκανε αίτηση θεραπείας στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (αρ.πρωτ.4949/58488/12-04-2017)
Με την απόφαση στις 15-09-2017 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας απέρριψε την αίτηση θεραπείας.
Στις 03-11-2017 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ειδική όχληση περί αυτοδίκαιης παραλαβής του Β2 σταδίου της μελέτης (αρ.πρωτ.98242/03-11-2017).
Στις 23-11-2017 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας (αρ. πρωτ. καταχώρησης 86/23-11-2017) κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (αρ.πρωτ.1904/123936/15-09-2017) και της επιστροφής του 4ου λογαριασμού.
Με το αρ. πρωτ. 98242/27-12-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου δεν γίνεται δεκτή η ειδική όχληση της αναδόχου εταιρείας περί αυτοδίκαιης παραλαβής του Β2 σταδίου της μελέτης (αρ.πρωτ.98242/03-11-2017) στο σύνολό της.
Στις 11-01-2018 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου (αρ. πρωτ. 2787/11-01-2018) κατά του εγγράφου της τεχνικής υπηρεσίας και στις 23-04-2018 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτηση θεραπείας στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (αρ.πρωτ.6081/57638/23-04-2018)
Στις 07-11-2018 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας (αρ. πρωτ. καταχώρησης 102/07-11-2018) κατά της σιωπηρής απόρριψης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της αίτησης θεραπείας (αρ.πρωτ.6081/57638/23-04-2018) περί αυτοδίκαιης παραλαβής του Β2 σταδίου της μελέτης και στις 21-01-2021 το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας με απόφασή του (αρ.αποφ.42/21-01-2021) ακυρώνει τη σιωπηρή απόρριψη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, της από 23-04-2018 αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρείας και αναγνωρίζει ότι έχει επέλθει αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδος Νομού Μαγνησίας
Στις 21-01-2021 το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας με απόφασή του (αρ.αποφ.43/21-01-2021) ακυρώνει την απόφαση 1904/123936/15-09-2017 απόρριψης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας κατά της αίτησης θεραπείας της αναδόχου και με την ίδια απόφαση αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου η Διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στον έλεγχο του λογαριασμού που κατέθεσε ο εργολάβος.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το