Τοπικά

Από τις 30 Μαρτίου διαπιστώθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας η επιβάρυνση στο νερό της Αγριάς

Η τοπική κοινότητα Αγριάς παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα στην ποιότητα του νερού από τις 30 Μαρτίου , σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγείας, που έδωσε απαντήσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Η απάντηση, αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ιατρικού Συλλόγου.

Η ΔΕΥΑΜΒ σε επίσης απαντητική της επιστολή προς τον ΙΣΜ δηλώνει πως ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας στις 19 Μαϊου, δηλαδή σχεδόν με δύο μήνες καθυστέρηση…

Το ιστορικό που παρουσιάζει η Διεύθυνση Υγείας αναφέρει ότι πρόβλημα επιβάρυνσης σε βαρέα μέταλλα στο νερό της Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ είχε εντοπισθεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 2009 έως 2013. ‘Εκτοτε μέχρι και σήμερα δεν είχε διαπιστωθεί υγειονομικός κίνδυνος από εμφάνιση βαρέων μετάλλων στο δίκτυο της Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ. Την περίοδο από το 2009 έως και το 2013 είχαν, τεκμηριωθεί υπερβάσεις σε βαρέα μέταλλα (αρσενικό, υδράργυρος), σε γεωτρήσεις- πηγές-δίκτυο της Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΣ, τόσο σε πληθώρα δειγματοληψιών της υπηρεσίας μας όσο και δειγματοληψιών της εκάστοτε Δημοτικής αρχής-τομέα ύδρευσης. Η υπηρεσία στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου, ζήτησε τότε, με έγγραφά της την σφράγιση συγκεκριμένων γεωτρήσεων και διακοπή υδροδότησης από πηγές Ανεμούτσα , όπως και έγινε, δια την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης .
Οι νέες αναλύσεις
Επιβάρυνση στις χημικές παραμέτρους Υδραργύρου (Hg), Μολύβδου (Pb) και των χλωριόντων, διαπίστωσε η υπηρεσία στο δίκτυο της Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ. Η πηγή ρύπανσης ήταν η γεώτρηση Τρύπιο Λιθάρι 2, η οποία ήταν επιβαρυμένη στα αποτελέσματα δειγματοληψιών της ΔΕΥΑΜΒ και η ΔΕΥΑΜΒ προχώρησε άμεσα στην διακοπή της.
Η υπηρεσία στις 30-3-2021 στα πλαίσια παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε κοινή δειγματοληψία με την ΔΕΥΑΜΒ, σε περιοχές υδροδότησης του Δήμου Βόλου διαπίστωσε:
Επιβάρυνση στην χημική παράμετρο του Υδραργύρου (Hg) στο δείγμα που ελήφθη στις 30-3-2021 από: 1.ΑΣΤΕΡΙΑ (ΑΓΡΙΑ) 2.ΑΝΩ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΡΙΑ) – Σημαντική υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των χλωριόντων του ποσίμου νερού, στο δείγμα που ελήφθη στις 30-03-2021 από: 1.ΑΣΤΕΡΙΑ (ΑΓΡΙΑ) 2.ΑΝΩ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΡΙΑ) 3.ΜΠΟΥΚΗΣ (ΑΓΡΙΑ) 4.ΤΕΡΜΑ (ΑΓΡΙΑ) – Σημαντική υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μολύβδου (Pb) του ποσίμου νερού, στα δείγματα που ελήφθησαν στις 30-03-2021 από: 1.ΑΣΤΕΡΙΑ (ΑΓΡΙΑ) 2.ΑΝΩ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΡΙΑ). Η Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ δεν τροφοδοτείται από καμία πηγή, παρά μόνο από τρεις γεωτρήσεις. Η Γεώτρηση ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 2 ήταν επιβαρυμένη.
Δεν συμβαδίζουν πάντα οι αναλύσεις με της ΔΕΥΑΜΒ
Τα αποτελέσματα αναλύσεων των δειγματοληψιών που πραγματοποιεί η υπηρεσία και αυτών που πραγματοποιεί η ΔΕΥΑΜΒ , δεν συμβαδίζουν πάντα, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Υγείας , καθότι οι αναλύσεις γίνονται σε διαφορετικά εργαστήρια και στα οποία η σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα για την μέθοδο προσδιορισμού της εκάστοτε χημικής ουσίας είναι διαφορετική. Οι δειγματοληψίες δεν γίνονται ταυτόχρονα και κάθε φορά το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δείγμα. 5. Κατόπιν της επιβάρυνσης του νερού στις χημικές παραμέτρους (υδράργυρο και μόλυβδο),αλλά και των χλωριόντων η υπηρεσία μας ζήτησε με έγγραφό της(αριθμ.πρωτ.183467/19-5-2021), από την ΔΕΥΑΜΒ (Α’ ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, την ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ της υδροδότησης στα σημεία του δικτύου ύδρευσης που βρέθηκε υπέρβαση από τις ανώτατες αυστηρά καθοριζόμενες τιμές, προς χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης ζήτησε ενημέρωση του κοινού, υδρογεωλογικές-υδροχημικές μελέτες και δειγματοληψίες νερού στα σημεία υδροδότησης(πηγές-γεωτρήσεις), προκειμένου να εντοπίσει το αίτιο/πηγή ρύπανσης για απομόνωση αυτού, καθώς και άμεση εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων υδροδότησης των κατοίκων των περιοχών που διαπιστώθηκαν οι ως άνω υπερβάσεις, με νερό (π.χ εμφιαλωμένο) που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, καθώς και την λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών προκειμένου να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Η υπηρεσία στις 19-5-2021 διενήργησε κοινή επαναληπτική δειγματοληψία με την ΔΕΥΑΜΒ στην Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ και από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του πόσιμου νερού στα δείγματα πόσιμου νερού που έλαβε η υπηρεσία, δεν προέκυπτε υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Υδραργύρου (Hg) και της παραμετρικής τιμής του Μολύβδου (Pb), ενώ διαπιστώθηκε συνέχιση σημαντικής υπέρβασης της παραμετρικής τιμής των χλωριόντων του ποσίμου νερού στην Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ , στα δείγματα που ελήφθησαν στις 19-5-2021 από: 1.ΑΣΤΕΡΙΑ (ΑΓΡΙΑ) 2. ΜΑΣΟΥΤΗΣ (ΑΓΡΙΑ) 3.ΤΕΡΜΑ (ΑΓΡΙΑ) 4.ΑΝΩ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΡΙΑ)5.CHAVET CAFÉ ΑΓΡΙΑ. Η υπηρεσία απέστειλε στην ΔΕΥΑΜΒ το με αριθμ.πρωτ.209186/01-06-2021 έγγραφό της, προς συνέχιση λήψης μέτρων δια την αποκατάσταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ειδικά επανορθωτικών μέτρων, όπως ορίζει η νομοθεσία για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού στα συγκεκριμένα σημεία αναφοράς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ΒΟΛΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ως προς την παραμετρική τιμή των χλωριόντων. Διενήργησε δειγματοληψία στο δίκτυο της Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ στις 7-6-2021 (ενώ ήταν σε ισχύ, η απαγόρευση χρήσης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ) και τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης νερού τα οποία απέστειλε το ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ήταν σε Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/2017 για τις παραμέτρους που ελέχθησαν (μόλυβδος, υδράργυρος ,αρσενικό , σίδηρος), για τα συγκεκριμένα δείγματα . Επίσης διενήργησε υγειονομική αναγνώριση και δειγματοληψία στις 28-6-2021 σε όλες τις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν την Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΣ και προέβη σε νέα δειγματοληψία στο δίκτυο της Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ στις 5-7-2021, ενώ αναμένονται οι εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων από το εργαστήριο.
Οι λόγοι της επιβάρυνσης
Οι υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών σε βαρέα μέταλλα στο πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά πάσα πιθανότητα (καθότι όλες οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν την Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ δεν γειτνιάζουν με κάποια Βιομηχανική Δραστηριότητα, είναι όμως εντός αγροτικών περιοχών ελαιοπερίβολοι, ενώ η χρήση καλλιέργειας σύμφωνα με τους υπευθύνους ύδρευσης είναι βιολογική), οφείλονται σε ανεξέλεγκτη υπεράντληση νερού και διύλιση υπεδαφίων πετρωμάτων από την είσοδο θαλασσινού νερού στο υδροφόρο ορίζοντα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που γίνεται υπερκατανάλωση, λόγω αυξημένων αναγκών στην χρήση νερού από την αύξηση του τουρισμού. Επίσης η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων αυξάνει τον βαθμό διάβρωσης των μετάλλων στο σύστημα διανομής, σε συνάρτηση πάντα με την αλκαλικότητα του νερού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αύξηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων στην παροχή.
Το συνολικό σχέδιο για την μόνιμη και οριστική λύση του υδροδοτικού προβλήματος του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, προκειμένου να μην υπάρχουν διακοπές υδροδότησης ιδίως του καλοκαιρινούς μήνες, αφορά την ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγείας, η οποία έχει την διαχείριση του πόσιμου ύδατος και σύμφωνα με την νομοθεσία φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το