Ελλάδα

Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Åñãáæüìåíïé óå äçìüóéá íïóïêïìåßá äéáäçëþíïõí Ýîù áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò , ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 23 Áõãïýóôïõ 2013. Ïé åñãáæüìåíïé óôá íïóïêïìåßá äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôçí êáôÜñãçóç êëéíéêþí óå ðÝíôå íïóïêïìåßá óôçí ÁôôéêÞ (ï÷ôþ ðáíåëëáäéêÜ) êáé ôï êáèåóôþò êéíçôéêüôçôáò ôùí åñãáæïìÝíùí óå áõôÜ  ìå ôåôñÜùñç óôÜóç åñãáóßáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00, ενώ θα συμμετάσχει και στο συλλαλητήριο που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ στις 19:30 στο Σύνταγμα, διεκδικώντας «την κατάργηση των μνημονίων».

Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για «ολική επαναφορά των ασκούμενων πολιτικών της προηγούμενης πενταετίας, με συμφωνία για τρίτο μνημόνιο που κατακρεουργεί τους πολίτες».

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, με την ψήφιση του «”Δημοσιονομικού Συμβουλίου” ως κόφτη των κοινωνικών δαπανών, τελειώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες μετατρέπονται σε ανταποδοτικές, ανταγωνιστικές και οι πολίτες θα πληρώνουν από την τσέπη τους την υγειά τους. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση θα αντιμετωπιστούν από τα έσω του συστήματος, με κατάργηση, υποβάθμιση, απαξίωση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας».

Επίσης, η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι θα επέλθουν νέες μειώσεις μισθών (έμμεσες και άμεσες), κινητικότητα, νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις, ενώ σημειώνει ότι «οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν την άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών και απαιτείται η δημιουργία Ευρωπαϊκού Εργατικού Κινήματος αντατροπής τους».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το