Τοπικά

«Απελευθέρωση» των εγγυητών δανείων ζητεί ο Χρήστος Μπουκώρος

Τη λήψη μέτρων για την «απελευθέρωση» των εγγυητών δανείων ζητά ο βουλευτής Μαγνησίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Μαγνησίας με την ερώτησή του ζητά να αρθεί η αδικία που υφίστανται οι εγγυητές ενυπόθηκων και ενήμερων πλέον δανείων, εξαιτίας των οποίων εξακολουθούν να παραμένουν σε δυσμενή για τους ίδιους θέση στον «ΤΗΡΕΣΙΑ».
Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση του βουλευτή αναφέρονται τα εξής: «Την περίοδο πριν την οικονομική κρίση πολλοί συμπολίτες μας έλαβαν δάνεια, κυρίως στεγαστικά, αλλά και άλλης φύσεως με εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημείωση υποθήκης κυρίως επί ακινήτου ή ακινήτων). Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες τότε δεν αρκέστηκαν σε εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά ζήτησαν τρίτο συμβαλλόμενο ως και εγγυητή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, στην διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, πολλοί οφειλέτες εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων τους ή και ολικής απώλειας τους, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους, με αποτέλεσμα αυτά να ¨κοκκινίσουν¨ και να καταγγελθούν οι δανειακές συμβάσεις. Μεταγενέστερα, πολλοί από τους οφειλέτες, αφενός κάνοντας χρήση ευνοϊκών διατάξεων που στο μεταξύ θεσπίστηκαν, αλλά και εξαιτίας της γενικότερης ανάκαμψης της οικονομίας, μπόρεσαν να ρυθμίσουν με νέες συμβάσεις τις οφειλές αυτές. Σήμερα λοιπόν είναι απολύτως ενήμεροι ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι των τραπεζών και συνεχώς και αδιαλείπτως καταβάλουν τις μηνιαίες δόσεις τους ήδη για χρόνια τώρα.

πίσης, οι αξίες αγοράς ακινήτων ανέβηκαν με αποτέλεσμα τα ενυπόθηκα ακίνητά προς εξασφάλιση των τραπεζών να έχουν πλέον πραγματική αξία πώλησης, τουλάχιστον ίση και τις περισσότερες φορές μεγαλύτερη ως προς την αντικειμενική. Σε πολλές δε περιπτώσεις, λόγω των τακτικών αυτών καταβολών, το συνολικό οφειλόμενο ποσό του ενήμερου δανείου είναι σημαντικά μικρότερο της αντικειμενικής αξίας (άρα και της πραγματικής με βάση την παραπάνω παραδοχή) του ακίνητου που εξασφαλίζει το δάνειο.
Ωστόσο, οι εγγυητές των δανείων αυτών βρίσκονται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση από τους πρωτοφειλέτες. Συγκεκριμένα, όταν τα δάνεια καταγγέλθηκαν, βρέθηκαν και οι ίδιοι να έχουν δυσμενή στον «ΤΗΡΕΣΙΑ» και να παραμένουν σε αυτή την θέση επί πολλά έτη έως και σήμερα, αν και όπως προαναφέρθηκε τα δάνεια για τα οποία εγγυήθηκαν και ενήμερα είναι και εξασφαλισμένα με ακίνητα πολύ μεγαλύτερης αξίας από το ανεξόφλητό υπόλοιπο. Εξαιτίας δε αυτής της δυσμενούς θέσης τους, δυσχεραίνεται ή εμποδίζεται πλήρως η όποια προσπάθεια τους για επιχειρηματική δραστηριότητα, οι συναλλαγές τους με τις τράπεζες περιορίζονται απολύτως, ακόμα και η καταναλωτική τους δυνατότητα περιορίζεται μόνο σε καταβολές σε μετρητά ή με χρεωστικές κάρτες. Αυτά συμβαίνουν μάλιστα σε μία εποχή που η στόχευση της κυβέρνησής είναι να τονώσει την αγορά και την πραγματική οικονομία. Η προαναφερθείσα κατάσταση πλήττει ευθέως, άδικα και δυσανάλογα την οικονομική ελευθερία των συγκεκριμένων συμπολιτών μας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι απόλυτα δίκαιο αλλά και ωφέλιμο για την οικονομία να υπάρξει ακόμα και νομοθετική ρύθμισή άμεσα, η οποία να απελευθερώνει τους εγγυητές δανειακών τραπεζικών συμβάσεων που αφορούν ενήμερα πλέον δάνεια, τα οποία εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία είναι τουλάχιστον ίση ή και μεγαλύτερη του οφειλόμενου ποσού.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος των εγγυητών ενυπόθηκων ενήμερων πλέον δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με ακίνητα πολύ μεγαλύτερης αξίας από το οφειλόμενο ποσό;
2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να πάψουν να έχουν οι προαναφερόμενοι εγγυητές δυσμενή θέση στον «ΤΗΡΕΣΙΑ» εξαιτίας της ως άνω εγγυητικής τους σχέσης;
3. Συμφωνείτε με την ανάγκη απελευθέρωσης από τη δέσμευση στοιχείων του «ΤΗΡΕΣΙΑ» των εγγυητών που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις;
4. Σκέφτεται τη λήψη πρωτοβουλίας για την ελάφρυνση των εγγυητών, δεδομένου ότι είναι οι μόνοι που δεν ευεργετήθηκαν από μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης ή της πανδημίας και οι οποίοι εγγυήθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες;».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το