Τοπικά

Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον Βουλευτή Αθ. Λιούπη για τη στήριξη των κτηνοτρόφων

Το πλέγμα δράσεων και μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, ανέλυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Βορίδης στην απάντησή του, μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται μέσω της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης – ΕΦΔ), συμπεριλαμβάνονται:
Α) η Δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» που στόχο έχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων αυτών, παράλληλα με τη διατήρηση του περιβάλλοντος. O προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίησή της ανέρχεται στα 17εκ. ευρώ, ενώ το Υπουργείο προετοιμάζει τη χρονική επέκταση του προγράμματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2022.
β) η Δράση «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών Αγροτικών Ζώων» με σκοπό την παροχή στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων,(γίδα φυλής Σκοπέλου) προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών.
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της 1ης Πρόσκλησης είναι ύψους 38εκ. ευρώ και υπολογίζεται ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι την 30.06.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενωσιακή νομοθεσία. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της 2ης Πρόσκλησης είναι ύψους 11εκ. ευρώ με στόχο την ολοκλήρωση των πληρωμών μέχρι την 30.06.2020. Η εν λόγω Δράση αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο με ποσοστό χρηματοδότησης 100%.
Η χρονική διάρκεια της Δράσης είναι 5ετής και αφορά στην ετήσια καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ανά είδος επιλέξιμου ζώου. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, οι οποίοι δεσμεύονται για τη διατήρηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία.

Επιπλέον για την περαιτέρω στήριξη των ελλήνων κτηνοτρόφων, ο προϋπολογισμός του μέτρου της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος έχει αυξηθεί κατά περίπου 5εκ. ευρώ για τα έτη ενίσχυσης 2019 και 2020, ανερχόμενος σε 55.228.458 ευρώ ανά έτος.
Συγκεκριμένα, ανά τομέα σημειώνονται τα εξής:
Τομέας Αιγοπροβατοτροφίας
Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την απόφαση της Ελλάδας να εφαρμοστεί το μέτρο της συνδεδεμένης στήριξης, ενιαία στις ορεινές και πεδινές περιοχές, σε όλη την χώρα.
Μειώθηκε το ελάχιστο όριο παραγωγής που πρέπει να παραδώσει στην μεταποίηση ο κτηνοτρόφος προκειμένου να λάβει την οικονομική ενίσχυση, από 120 σε 100 κιλά γάλακτος ανά επιλέξιμο ζώο.
Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, τη φετινή χρονιά, εκδόθηκε, συντομότερα από κάθε άλλη φορά, απόφαση του Υπουργού με θέμα «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2019 στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος. Η ενίσχυση καθορίστηκε στο ποσό των 10,65€/επιλέξιμο ζώο για το έτος 2019, το οποίο είναι το υψηλότερο χορηγούμενο ποσό από όλα τα προηγούμενα έτη και η πληρωμή πραγματοποιήθηκε την 13.04.2020. Καταβλήθηκε συνολικά ποσό ύψους 52.484.225,83 ευρώ σε 37.597 δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στον Νομό Μαγνησίας καταβλήθηκε το ποσό των 1.102.640 ευρώ σε 643 δικαιούχους.

Τομέας Βοοτροφίας
Το ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη και ενίσχυση του τομέα του βόειου κρέατος, χορηγεί συνδεδεμένη οικονομική ενίσχυση για διατήρηση της εγχώριας παραγωγής του βόειου κρέατος, στα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και για αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας με σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση, θα εφαρμόζεται μέχρι και το 2020.Το συνολικό ποσό στήριξης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του βόειου κρέατος για το 2019 ανέρχεται σε 35.558.453 €.
Επίσης, ο Υπουργός υπέγραψε την απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης για το έτος 2019. Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση το ποσό της ενίσχυσης για το Μέτρο 1 (βοοειδή) έχει καθοριστεί στα 240,52 ευρώ ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου και αφορά 11.473 δικαιούχους και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,70 ευρώ ανά ζώο που αφορά 11.488 δικαιούχους.
Ο Υπουργός, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει επισπεύσει την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους χωρίς γη κατά έναν και πλέον μήνα σε σχέση με πέρυσι. Η πίστωση της ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Τομέας χοιροτροφίας
Σύμφωνα με στοιχεία της βάση δεδομένων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ σήμερα στην χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 270 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 50 χοιρομητέρων. Ο συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων χοιρομητέρων σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις δεν ξεπερνά σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία τις 50.000. Ο κλάδος της χοιροτροφίας δύναται να ενισχυθεί στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 και του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 .
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, για το Μέτρο 11 του ΠΑΑ “Βιολογικές καλλιέργειες” (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία), οι δικαιούχοι θα πληρωθούν μετά την ημερομηνία λήξης των ετήσιων δεσμεύσεών τους, δηλαδή μετά τις 31.05.2020.
Επιπλέον, για το Μέτρο 13 του ΠΑΑ «Εξισωτική Αποζημίωση» έχει ήδη καταβληθεί η εκκαθάριση των αιτήσεων 2019, ενώ η πληρωμή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2020.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, κατά το προηγούμενο διάστημα, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα ζαχαρότευτλα, μήλα, βιομηχανική τομάτα, σκληρό σιτάρι, όσπρια, καρπούς με κέλυφος, καθώς επίσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.
Σημειώνεται επίσης ότι, το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που έχει δοθεί, έως σήμερα, για τις αιτήσεις 2019 σε νέους γεωργούς σε επίπεδο χώρας είναι 33.280.328 ευρώ σε 78.185 δικαιούχους.
Επίσης, σχετικά με τις ακολουθούμενες από τον ΕΛ.Γ.Α. διαδικασίες και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληττόμενους κτηνοτρόφους υπό την παρούσα συγκυρία, σημειώνεται ότι για τις ζημιές που προξενήθηκαν από καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια (χαλάζι, ανεμοθύελλες) κατά τη διάρκεια του 2019 σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως δενδρώδεις), καθώς και σε ζωικό κεφάλαιο, το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, κατά το έτος 2019 και μέχρι σήμερα, όσες ζημιές προξενήθηκαν σε ζωικό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα και βοοειδή), από επιδρομές αγρίων ζώων (άγρια σκυλιά, λύκοι αρκούδα), καθώς και από ασθένειες –παθήσεις, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει προβεί στις αναγγελίες, στις εκτιμήσεις και στην καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους κτηνοτρόφους.
Συγκεκριμένα, έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για ζημιές φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου έτους 2019 αποζημιώσεις ύψους 2.200.000 ευρώ περίπου.
Ο δε σχεδιασμός του ΕΛ.Γ.Α είναι με την κοινοποίηση των πορισμάτων και την εκκαθάρισή τους, να καταβάλλονται και οι αποζημιώσεις ανά μήνα μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2020 να έχει καταβληθεί τμηματικά το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων.
Ο κ. Λιούπης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και δήλωσε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε εγρήγορση, προκειμένου να προωθεί τα αιτήματα του τόσο σημαντικού κλάδου του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, για την ελληνική κοινωνία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το